Nyhetsarkiv

2019-01-15
Hur användaren upplever tillgänglighet är en viktig faktor vid utveckling och utvärdering av attraktiva och hållbara transporttjänster. Trots det saknas ofta användarperspektivet i traditionella tillgänglighetsmätningar som i stället fokuserar på objektiva mått.
2019-01-15
Hur användaren upplever tillgänglighet är en viktig faktor vid utveckling och utvärdering av attraktiva och hållbara transporttjänster. Trots det saknas ofta användarperspektivet i traditionella tillgänglighetsmätningar som i stället fokuserar på objektiva mått.
2019-01-10
Med start hösten 2019 kommer Karlstads universitet att utbilda ämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9. Den nya utbildningen ger en lärarexamen med behörighet att undervisa i två ämnen och startar för att möta det stora behovet av lärare - Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda den nya utbildningen som också är efterfrågad i regionen, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet.
2019-01-03
..du lämnar Karlstads universitet och börjar som senior analytiker på Svenska institutet nu vid årsskiftet. Vad ska du göra där? -Jag kommer att arbeta med att analysera Sverigebilden, det vill säga hur Sverige uppfattas i olika frågor globalt. Det handlar till exempel om hur man ser på Sverige i frågor om innovation, samhälle och hållbarhet. Du lämnar Karlstads universitet och din roll som forskare inom CRS. Hur känns det? -Det är läskigt att lämna forskarrollen.
2019-01-03
..du lämnar Karlstads universitet och börjar som senior analytiker på Svenska institutet nu vid årsskiftet. Vad ska du göra där? -Jag kommer att arbeta med att analysera Sverigebilden, det vill säga hur Sverige uppfattas i olika frågor globalt. Det handlar till exempel om hur man ser på Sverige i frågor om innovation, samhälle och hållbarhet. Du lämnar Karlstads universitet och din roll som forskare inom CRS. Hur känns det? -Det är läskigt att lämna forskarrollen.
2018-12-23
Ska plastkorken på mjölkförpackningen sitta kvar eller rivas loss innan källsortering? Och hur är det med gröttuben, ska man skölja bort grötrester innan sortering? I jultider ökar mängden hushållssopor, men att återvinna upplevs ofta som kladdigt, tidskrävande och komplicerat. Det visar en ny studie av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Forskarna har undersökt hur förpackningens utformning påverkar sortering.
2018-12-23
Ska plastkorken på mjölkförpackningen sitta kvar eller rivas loss innan källsortering? Och hur är det med gröttuben, ska man skölja bort grötrester innan sortering? I jultider ökar mängden hushållssopor, men att återvinna upplevs ofta som kladdigt, tidskrävande och komplicerat. Det visar en ny studie av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Forskarna har undersökt hur förpackningens utformning påverkar sortering.
2018-12-23
Ska plastkorken på mjölkförpackningen sitta kvar eller rivas loss innan källsortering? Och hur är det med gröttuben, ska man skölja bort grötrester innan sortering? I jultider ökar mängden hushållssopor, men att återvinna upplevs ofta som kladdigt, tidskrävande och komplicerat. Det visar en ny studie av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Forskarna har undersökt hur förpackningens utformning påverkar sortering.
2018-12-21

Inspirationsdagar i fysik

Nyheter » 2018-12-21
Under två dagar besökte 224 gymnasieelever och lärare Karlstads universitet för att inspireras till fortsatta studier inom fysikområdet. - Formatet har vi arbetat fram i samråd med gymnasielärarna i fysik, säger Marcus Berg, professor i fysik på Karlstads universitet.
2018-12-21

Inspirationsdagar i fysik

Nyheter » 2018-12-21
Under två dagar besökte 224 gymnasieelever och lärare Karlstads universitet för att inspireras till fortsatta studier inom fysikområdet. - Formatet har vi arbetat fram i samråd med gymnasielärarna i fysik, säger Marcus Berg, professor i fysik på Karlstads universitet.
2018-12-20
...hur känns det att ha blivit invald som ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråde för humaniora och samhällsvetenskap 2019-2021? Det känns mycket bra. Jag ser det som ett hedersuppdrag att få möjlighet att verka för forskningen inom dessa breda fält. Kan du beskriva vad du som ledamot kommer att göra i ämnesrådet? - Detta är ju helt nytt för mig, och jag kommer att behöva lite tid för att sätta mig in i arbetet.
2018-12-20
...hur känns det att ha blivit invald som ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråde för humaniora och samhällsvetenskap 2019-2021? Det känns mycket bra. Jag ser det som ett hedersuppdrag att få möjlighet att verka för forskningen inom dessa breda fält. Kan du beskriva vad du som ledamot kommer att göra i ämnesrådet? - Detta är ju helt nytt för mig, och jag kommer att behöva lite tid för att sätta mig in i arbetet.
2018-12-20
The Holidays are approaching, and another research year is coming to and end. When I look back at 2018 I feel very proud. During the year, we had five PhD defenses, which is eight in total if we also count 2017. It is a clear indication that CTF is an academic environment to count on. We have hosted several events, for example the Service-Dominant Logic Day, and the conferences: Nordic Relationship Dynamics and Service Convention Sweden 2018.
2018-12-20
Julhelgen närmar sig och forskaråret är snart till ända. När jag nu ser tillbaka på 2018 så känner jag stolthet. Vi har under året haft fem disputationer, vilket blir totalt åtta disputerade om man även räknar in 2017. Det är en tydlig indikation att CTF är en akademisk miljö att räkna med. Ytterligare ett tecken på att så är fallet är alla events vi haft.
Prenumerera på Nyhetsarkivflöde för Karlstads universitet