Nyhetsarkiv

2018-02-19
BioWiseTrans är ett nordiskt initiativ som syftar till att upprätthålla och utveckla ett nätverk för att studera och driva omställningen till en ny bioekonomi, i första hand mark- och biomassabaserad.
2018-02-19
BioWiseTrans är ett nordiskt initiativ som syftar till att upprätthålla och utveckla ett nätverk för att studera och driva omställningen till en ny bioekonomi, i första hand mark- och biomassabaserad.
2018-02-19
Det är högskoleexamen-, kandidat-, magister- och masternivå, yrkesexamen (civilekonom) inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och statistik som nu ska utvärderas i samarbete med Mittuniversitetet och Karlstads universitet. Nu är läsningen av examensarbeten och arbetet med självvärderingar igång. I maj är det dags för platsbesök. Arbetet startade med upptaktsmöte i början av februari då bedömargruppen och ansvariga från de utvärderade utbildningarna träffades.
2018-02-16
Jon Dahlkvist, kammarmusik- och altfiollärare på Musikhögskolan Ingesund, har tillsammans med sin stråkkvartett Dahlkvistkvartetten vunnit en Grammis för "Årets klassiska". Skivan innehåller musik av Andrea Tarrodi, och har fått flera fina recensioner av stora tidskrifter i Sverige och utomlands. -Skivan är en dröm som går i uppfyllelse. Grammis är det störta priset en skiva kan få i Sverige, säger Jon Dahlkvist.
2018-02-16
Jon Dahlkvist, kammarmusik- och altfiollärare på Musikhögskolan Ingesund, har tillsammans med sin stråkkvartett Dahlkvistkvartetten vunnit en Grammis för "Årets klassiska". Skivan innehåller musik av Andrea Tarrodi, och har fått flera fina recensioner av stora tidskrifter i Sverige och utomlands. -Skivan är en dröm som går i uppfyllelse. Grammis är det störta priset en skiva kan få i Sverige, säger Jon Dahlkvist.
2018-02-12
Den 7 februari startade det nya Mentorsprogrammet vid Karlstads universitet med 22 förväntansfulla mentor- och adeptpar. De träffades för ett första gemensamt informationsmöte och för att planera för ett års lång relation - som förhoppningsvis leder till mycket kunskapsutbyte och nyttiga erfarenheter. Att delta i mentorprogrammet är ett sätt för en student att få en direkt koppling mellan sina studier och karriärval.
2018-02-12
Den 7 februari startade det nya Mentorsprogrammet vid Karlstads universitet med 22 förväntansfulla mentor- och adeptpar. De träffades för ett första gemensamt informationsmöte och för att planera för ett års lång relation - som förhoppningsvis leder till mycket kunskapsutbyte och nyttiga erfarenheter. Att delta i mentorprogrammet är ett sätt för en student att få en direkt koppling mellan sina studier och karriärval.
2018-02-12
När Svensk Friidrotts Prestationscentrum Hopp öppnade sin verksamhet under en ceremoni i fredags, var Christian Augustsson, föreståndare för Elitidrottsuniversitetet, på plats. Svensk friidrott har sedan tidigare tre prestationscentrum: kast i Växjö, sprint/häck i Falun samt medel- och långdistans i Göteborg.
2018-02-08
Nu finns det möjlighet att se film från Inspirationskonferens LSS 2017. På filmerna träffar vi både personal vid FOU Välfärd Värmland samt deltagare vid konferensen. Se film under Seminarier och konferenser Se film under Verksamhetsidé, uppdrag och organisation
2018-02-08
Nu finns det möjlighet att se film från Inspirationskonferens LSS 2017. På filmerna träffar vi både personal vid FOU Välfärd Värmland samt deltagare vid konferensen. Se film under Seminarier och konferenser Se film under Verksamhetsidé, uppdrag och organisation
2018-02-08
Asaad Almssad, docent i byggteknik vid Karlstads universitet, har tilldelats ett författarstipendium av SLFF, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. Hans bok "Betongkonstruktion" behandlar dimensionering och analys av bärande betongkonstruktioner. - Det är en stor glädje för mig att bli tilldelad detta stipendium. Jag vill tacka stiftelsen för deras förtroende för mitt arbete vilket ger mig uppmuntran till ytterligare författande.
2018-02-08
Asaad Almssad, docent i byggteknik vid Karlstads universitet, har tilldelats ett författarstipendium av SLFF, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. Hans bok "Betongkonstruktion" behandlar dimensionering och analys av bärande betongkonstruktioner. - Det är en stor glädje för mig att bli tilldelad detta stipendium. Jag vill tacka stiftelsen för deras förtroende för mitt arbete vilket ger mig uppmuntran till ytterligare författande.
2018-02-08
Precis som förra våren har vi nu två praktikanter från programmet International Management for Business and Information Technology vid DHBW Stuttgart (Duale Hochschule Baden-Wuertemberg), Fabian Jaskotka och Kai Langenekert. Fabian Jaskotka och Kai Langenekert korrigerar Ozlabmanualen, de provar ut ny eyetrackingutrustning från Tobii. De hjälper studenter tillrätta i labbet.
2018-02-08
Precis som förra våren har vi nu två praktikanter från programmet International Management for Business and Information Technology vid DHBW Stuttgart (Duale Hochschule Baden-Wuertemberg), Fabian Jaskotka och Kai Langenekert. Fabian Jaskotka och Kai Langenekert korrigerar Ozlabmanualen, de provar ut ny eyetrackingutrustning från Tobii. De hjälper studenter tillrätta i labbet.
2018-02-07

Informatik kvalitetsgranskas

Nyheter » 2018-02-07
Först ut i 2018 års kvalitetsgranskningar är informatik. Startskottet har gått och nu arbetar ämnet på sin självvärdering. I slutet av maj är det dags för platsbesök och bedömargruppens rapport väntas i september. Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv.
2018-02-07
Mona Sundh, lektor i socialt arbete och Eva Alfredsson Olsson, lektor i sociologi, båda knutna till FoU Välfärd Värmland, har skrivit en vetenskaplig artikel om svenska socialarbetares upplevelse av tid när det gäller arbete och fritid. Artikeln har granskats och nu publicerats i den ansedda tidskriften European Journal of Social Work. Tid, eller snarare brist på tid, är ett problem för många som arbetar med socialt arbete.
2018-02-07
Mona Sundh, lektor i socialt arbete och Eva Alfredsson Olsson, lektor i sociologi, båda knutna till FoU Välfärd Värmland, har skrivit en vetenskaplig artikel om svenska socialarbetares upplevelse av tid när det gäller arbete och fritid. Artikeln har granskats och nu publicerats i den ansedda tidskriften European Journal of Social Work. Tid, eller snarare brist på tid, är ett problem för många som arbetar med socialt arbete.
2018-02-07
Jonas Berghel är sedan 1 dec-2017 professor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Hans forskning handlar främst om energieffektiv torkning och pelletering av biomaterial som bidrar till omställningen mot en skogsbaserad cirkulär bioekonomi. - Som professor med ett stort intresse för både undervisning och forskning hoppas jag bli en tillgång för ämnet miljö- och energisystem, säger Jonas Berghel.
Prenumerera på Nyhetsarkivflöde för Karlstads universitet