Nyhetsarkiv

2021-03-02
I pedagogisk verkstad kan man just nu se sittmöbler tillverkade av studenter på högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design. Kursen, som vanligtvis ingår i projektet Eldkonst, fick som så mycket annat finna nya former under pandemin. Och nya former är just vad studenterna skapat. - Temarubrik för årets projekt har varit Space - CloseDistance, säger Fredrik Näsholm, universitetsadjunkt i konst och bildgestaltning samt kursansvarig.
2021-03-02
I pedagogisk verkstad kan man just nu se sittmöbler tillverkade av studenter på högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design. Kursen, som vanligtvis ingår i projektet Eldkonst, fick som så mycket annat finna nya former under pandemin. Och nya former är just vad studenterna skapat. - Temarubrik för årets projekt har varit Space - CloseDistance, säger Fredrik Näsholm, universitetsadjunkt i konst och bildgestaltning samt kursansvarig.
2021-03-01
Svenskarna har blivit mer oroliga för hur deras personliga information hanteras digitalt som följd av coronapandemin. Det visar en ny undersökning om svenskarnas syn på digital integritet som gjorts i samverkan med forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning. Oron för hur personlig information hanteras digitalt har ökat markant de senaste åren och blivit allt mer påtaglig under pandemin, då människors liv blivit mer digitala.
2021-03-01
Svenskarna har blivit mer oroliga för hur deras personliga information hanteras digitalt som följd av coronapandemin. Det visar en ny undersökning om svenskarnas syn på digital integritet som gjorts i samverkan med forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning. Oron för hur personlig information hanteras digitalt har ökat markant de senaste åren och blivit allt mer påtaglig under pandemin, då människors liv blivit mer digitala.
2021-02-26
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger det samlade omdömet hög kvalitet för den utbildning som leder till yrkeslärarexamen vid Karlstads universitet. Yrkeslärarutbildningen vid Karlstads universitet får grönt ljus av UKÄ. Flera goda exempel lyfts fram. Bland annat den bredd av kompetenser som finns bland utbildningens lärare samt hur utbildningen är organiserad.
2021-02-26
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger det samlade omdömet hög kvalitet för den utbildning som leder till yrkeslärarexamen vid Karlstads universitet. Yrkeslärarutbildningen vid Karlstads universitet får grönt ljus av UKÄ. Flera goda exempel lyfts fram. Bland annat den bredd av kompetenser som finns bland utbildningens lärare samt hur utbildningen är organiserad.
2021-02-25
Vill du bli efterfrågad inom framtida industri? Då är en masterexamen i innovation och tjänsteutveckling på avancerad nivå vid Handelshögskolan i Karlstad möjligheten för dig. - Programmet har tagits fram i samarbete med svenska företag inom industriell produktion, IT-utveckling, och konsumentvaror säger Johan Netz, programledare för masterexamen i innovation och tjänsteutveckling.
2021-02-25
Vill du bli efterfrågad inom framtida industri? Då är en masterexamen i innovation och tjänsteutveckling på avancerad nivå vid Handelshögskolan i Karlstad möjligheten för dig. - Programmet har tagits fram i samarbete med svenska företag inom industriell produktion, IT-utveckling, och konsumentvaror säger Johan Netz, programledare för masterexamen i innovation och tjänsteutveckling.
2021-02-24
Ångmaskiner, elektrifieringen inom industrin och CNC – alla tre viktiga markeringar inom industrins historia. Idag ställer digitaliseringen inom industrin nya krav. Med centrumbildningen DAMI4.0 ska Karlstads universitet vara redo att möta branschens efterfrågan på ny teknik. Frustande ångmaskiner och svetsande robotar har betytt mycket för utvecklingen inom industrin.
2021-02-24
Ångmaskiner, elektrifieringen inom industrin och CNC – alla tre viktiga markeringar inom industrins historia. Idag ställer digitaliseringen inom industrin nya krav. Med centrumbildningen DAMI4.0 ska Karlstads universitet vara redo att möta branschens efterfrågan på ny teknik. Frustande ångmaskiner och svetsande robotar har betytt mycket för utvecklingen inom industrin.
2021-02-24
Ångmaskiner, elektrifieringen inom industrin och CNC – alla tre viktiga markeringar inom industrins historia. Idag ställer digitaliseringen inom industrin nya krav. Med centrumbildningen DAMI4.0 ska Karlstads universitet vara redo att möta branschens efterfrågan på ny teknik. Frustande ångmaskiner och svetsande robotar har betytt mycket för utvecklingen inom industrin.
2021-02-24
Den frågan har Sara Davoudi undersökt i sin avhandling - ”What happened with the leviathan of the Public Sector?: The challenges of vertical coordination in regional public organizations and its effect on public value”. Sara Davoudi, ekonomie doktor i företagsekonomi, berätta om din forskning. - Min avhandling handlar om vertikal koordination, som enkelt kan beskrivas som den kommunikation som aktörer inom offentlig sektor har med varandra, och dess utmaningar.
2021-02-24
Den frågan har Sara Davoudi undersökt i sin avhandling - ”What happened with the leviathan of the Public Sector?: The challenges of vertical coordination in regional public organizations and its effect on public value”. Sara Davoudi, ekonomie doktor i företagsekonomi, berätta om din forskning. - Min avhandling handlar om vertikal koordination, som enkelt kan beskrivas som den kommunikation som aktörer inom offentlig sektor har med varandra, och dess utmaningar.
2021-02-24
Den frågan har Sara Davoudi undersökt i sin avhandling - ”What happened with the leviathan of the Public Sector?: The challenges of vertical coordination in regional public organizations and its effect on public value”. Sara Davoudi, ekonomie doktor i företagsekonomi, berätta om din forskning. - Min avhandling handlar om vertikal koordination, som enkelt kan beskrivas som den kommunikation som aktörer inom offentlig sektor har med varandra, och dess utmaningar.
2021-02-24
Den frågan har Sara Davoudi undersökt i sin avhandling - ”What happened with the leviathan of the Public Sector?: The challenges of vertical coordination in regional public organizations and its effect on public value”. Sara Davoudi, ekonomie doktor i företagsekonomi, berätta om din forskning. - Min avhandling handlar om vertikal koordination, som enkelt kan beskrivas som den kommunikation som aktörer inom offentlig sektor har med varandra, och dess utmaningar.
2021-02-24
Forskare vid Karlstads universitet, Uppsalas universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York har funnit att exponering för bisfenol F, BPF, under tidig graviditet kan kopplas till sämre kognitiv förmåga hos barn vid 7 års ålder. Det har sedan länge varit känt att BPA är en hormonstörande kemikalie, och den har till exempel visats kunna påverka barns neurologiska utveckling, samt öka risken för infertilitet och hormonrelaterad cancer.
2021-02-24
Forskare vid Karlstads universitet, Uppsalas universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York har funnit att exponering för bisfenol F, BPF, under tidig graviditet kan kopplas till sämre kognitiv förmåga hos barn vid 7 års ålder. Det har sedan länge varit känt att BPA är en hormonstörande kemikalie, och den har till exempel visats kunna påverka barns neurologiska utveckling, samt öka risken för infertilitet och hormonrelaterad cancer.