Nyhetsarkiv

2021-07-16
Intresset för högre utbildning är fortsatt stort och idag får 16265 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det dock en minskning med en procent jämfört med förra året. Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är 4471 antagna till ett program.
2021-07-16
Intresset för högre utbildning är fortsatt stort och idag får 16265 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det dock en minskning med en procent jämfört med förra året. Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är 4471 antagna till ett program.
2021-07-16
Intresset för högre utbildning är fortsatt stort och idag får 16265 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det dock en minskning med en procent jämfört med förra året. Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är 4471 antagna till ett program.
2021-07-16
Intresset för högre utbildning är fortsatt stort och idag får 16265 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det dock en minskning med en procent jämfört med förra året. Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är 4471 antagna till ett program.
2021-07-09
… du är projektledare för DISCERN som är en av CTF:s stora forskningssatsningar. Vad handlar projektet om och vad har ni forskat om under det senaste året? - Våren 2020 startade vårt projekt som fokuserar på hur tjänstefiering och digitalisering påverkar kundupplevelsen. Fokus ligger på att förstå de förändringar som sker i företag och hur företagen kan utveckla sin verksamhet för att möta förändrade kundbehov och förändringar i samhället.
2021-07-09
… du är projektledare för DISCERN som är en av CTF:s stora forskningssatsningar. Vad handlar projektet om och vad har ni forskat om under det senaste året? - Våren 2020 startade vårt projekt som fokuserar på hur tjänstefiering och digitalisering påverkar kundupplevelsen. Fokus ligger på att förstå de förändringar som sker i företag och hur företagen kan utveckla sin verksamhet för att möta förändrade kundbehov och förändringar i samhället.
2021-07-07
Färre kunder i butiker, minskad efterfrågan och leveransproblem har varit vardag för många handlare under pandemin. Men också ökad efterfrågan på varor och tjänster och behov av att snabbt ställa om och anpassa verksamheten så att kunderna känner sig trygga.
2021-07-07
Färre kunder i butiker, minskad efterfrågan och leveransproblem har varit vardag för många handlare under pandemin. Men också ökad efterfrågan på varor och tjänster och behov av att snabbt ställa om och anpassa verksamheten så att kunderna känner sig trygga.
2021-07-06

Hallå där Lina Watz…

Nyheter » 2021-07-06
…stort grattis till ditt silver i 100 m rygg i Para-EM och din debut som sommarpratare! - Tack snälla! Det känns verkligen så roligt att ha fått möjligheten att göra detta.  Som jag förstår har du haft långtidscovid under året som har gått. Vilken come back och uppvärmning EM blev inför Paralympics i Tokyo som ju blev framflyttat förra året till i år.
2021-07-06

Hallå där Lina Watz…

Nyheter » 2021-07-06
…stort grattis till ditt silver i 100 m rygg i Para-EM och din debut som sommarpratare! - Tack snälla! Det känns verkligen så roligt att ha fått möjligheten att göra detta.  Som jag förstår har du haft långtidscovid under året som har gått. Vilken come back och uppvärmning EM blev inför Paralympics i Tokyo som ju blev framflyttat förra året till i år.
2021-06-30
Karlstads universitet kommer att återgå till normal verksamhet med början 8 november (läsperiod fem) mot bakgrund av att regeringens rekommendationer om distansutbildning har upphört att gälla från och med 1 juni 2021. Återgången till normal verksamhet innebär att undervisning, examination och laborationer i första hand ska genomföras fysiskt på plats vid Karlstads universitet för alla studentgrupper som inte antagits till distansundervisning, utifrån beslut för respektiv
2021-06-30
I mer än ett år har universitetets studenter på olika sätt fått information om vad som gäller vid Karlstads universitet under coronapandemin. Vad tycker studenterna? Når informationen fram, vilka kanaler används mest och uppfattas universitetets information som trovärdig? Från 19 till 31 maj kunde studenterna svara i en enkät, som låg tillgänglig i Canvas.
2021-06-29
… TRUEdig är titeln på ett projekt som du driver, berätta - vad handlar det om? - Det handlar om digitala tjänster och personlig integritet. Syftet med projektet är att utveckla kunskap om hur konsumenter bättre kan skydda sin identitet på nätet samt hur företag kan hjälpa dem att göra detta. Forskningen inom TRUEdig är viktig och relevant både för företag och individer och ligger också i linje med lagstiftning inom EU som bland annat omfattar regelverk som GDPR.
2021-06-29
… TRUEdig är titeln på ett projekt som du driver, berätta - vad handlar det om? - Det handlar om digitala tjänster och personlig integritet. Syftet med projektet är att utveckla kunskap om hur konsumenter bättre kan skydda sin identitet på nätet samt hur företag kan hjälpa dem att göra detta. Forskningen inom TRUEdig är viktig och relevant både för företag och individer och ligger också i linje med lagstiftning inom EU som bland annat omfattar regelverk som GDPR.
2021-06-29
Inom offentlig sektor och social förvaltning upplevs det ibland som att medborgare och brukare kan vara svåra att nå ut till och involvera i utvecklingsarbeten. Det europeiska forskningsprojektet CoSIE, Co-creation of Service Innovation in Europe, visar att det är tvärt om.
2021-06-29
Inom offentlig sektor och social förvaltning upplevs det ibland som att medborgare och brukare kan vara svåra att nå ut till och involvera i utvecklingsarbeten. Det europeiska forskningsprojektet CoSIE, Co-creation of Service Innovation in Europe, visar att det är tvärt om.