Nyhetsarkiv

2019-03-21
Nu har Karlstads universitet skickat in ansökan om examenstillstånd för den nya treåriga tandhygienistutbildningen. Ett omfattande arbete har föregått ansökan och nu pågår rekryteringar och ett fortsatt utvecklingsarbete med att få allt klart för att förhoppningsvis kunna anta nya studenter tidigast höstterminen 2020. - Det har varit ett intensivt arbete och det känns nu väldigt positivt att vi kommit så här långt, säger Anita Boström, programledare.
2019-03-21
Nu har Karlstads universitet skickat in ansökan om examenstillstånd för den nya treåriga tandhygienistutbildningen. Ett omfattande arbete har föregått ansökan och nu pågår rekryteringar och ett fortsatt utvecklingsarbete med att få allt klart för att förhoppningsvis kunna anta nya studenter tidigast höstterminen 2020. - Det har varit ett intensivt arbete och det känns nu väldigt positivt att vi kommit så här långt, säger Anita Boström, programledare.
2019-03-21

Premiär för Geomediapodden

Nyheter » 2019-03-21
Geomedias forskning tar upp många olika aspekter på hur platser och medier påverkar varandra. Nu släpper vi en podcast som diskuterar och funderar kring olika intressanta infallsvinklar inom det tvärvetenskapliga Geomediaområdet. John Lynch, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, bjuder in gäster från när och fjärran för att belysa varför och på vilket sätt Geomedia kan skapa ny förståelse för världen vi lever i.
2019-03-21

Premiär för Geomediapodden

Nyheter » 2019-03-21
Geomedias forskning tar upp många olika aspekter på hur platser och medier påverkar varandra. Nu släpper vi en podcast som diskuterar och funderar kring olika intressanta infallsvinklar inom det tvärvetenskapliga Geomediaområdet. John Lynch, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, bjuder in gäster från när och fjärran för att belysa varför och på vilket sätt Geomedia kan skapa ny förståelse för världen vi lever i.
2019-03-20

Vi söker nya kollegor

Nyheter » 2019-03-20
Vi söker en ny professor och en ny lektor i företagsekonomi, båda med inriktning mot marknadsföring. Är du vår nya kollega? Vi söker just nu en professor i företagsekonomi och en lektor i företagsekonomi båda med inriktning marknadsföring. Länk till professorstjänsten. Länk till lektorstjänsten. Sista ansökningsdag 20 april 2019.
2019-03-20

Vi söker nya kollegor

Nyheter » 2019-03-20
Vi söker en ny professor och en ny lektor i företagsekonomi, båda med inriktning mot marknadsföring. Är du vår nya kollega? Vi söker just nu en professor i företagsekonomi och en lektor i företagsekonomi båda med inriktning marknadsföring. Länk till professorstjänsten. Länk till lektorstjänsten. Sista ansökningsdag 20 april 2019.
2019-03-20
Motivation är en grundläggande drivkraft i livet i alla dess former. Hur påverkar olika typer av motivation våra tankar, känslor och beteenden inom träning, hälsa och idrott? Den första boken i ämnet på svenska finns nu utgiven. Boken som är en antologi, utgår från självbestämmandeteorin, Self-Deter¬mi¬¬nation Theory, SDT, vilken är den motivationsteori som är ledande i forskningen idag.
2019-03-20
Motivation är en grundläggande drivkraft i livet i alla dess former. Hur påverkar olika typer av motivation våra tankar, känslor och beteenden inom träning, hälsa och idrott? Den första boken i ämnet på svenska finns nu utgiven. Boken som är en antologi, utgår från självbestämmandeteorin, Self-Deter¬mi¬¬nation Theory, SDT, vilken är den motivationsteori som är ledande i forskningen idag.
2019-03-20
Proteinsyntesen har en central roll för att förstå livets mekanismer och är en hörnsten inom de molekylära livsvetenskaperna som biologi- och kemivetenskaper. Området har som alla ämnesspecifika områden ett gemensamt språk, men mycket lite forskning finns om undervisning och lärande om proteinsyntesen. Tills nu, när Sara Wahlberg, adjunkt i kemi, skrivit en licentiatavhandling i ämnet. Proteiner är livsnödvändiga. Inga proteiner - inget liv.
2019-03-20
Proteinsyntesen har en central roll för att förstå livets mekanismer och är en hörnsten inom de molekylära livsvetenskaperna som biologi- och kemivetenskaper. Området har som alla ämnesspecifika områden ett gemensamt språk, men mycket lite forskning finns om undervisning och lärande om proteinsyntesen. Tills nu, när Sara Wahlberg, adjunkt i kemi, skrivit en licentiatavhandling i ämnet. Proteiner är livsnödvändiga. Inga proteiner - inget liv.
2019-03-19
Den 14-16 maj arrangeras Includekonferensen vid Karlstads universitet med temat Inkluderande pedagogik och digitalisering. Föreläsningar, seminarier och workshops om att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning. Den inledande föreläsningen hålls av Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som pratar om vägar till breddat deltagande.
2019-03-18
En av svårigheterna med att centralisera loggar är att garantera att informationen inte läcker. Nu har forskare vid Karlstads universitet tagit fram en teknisk lösning för att transportera loggar via molntjänster på ett säkert och enkelt sätt. – Det finns olika tekniker för att skydda loggar när man centraliserar dem. Man kan till exempel kryptera dem, verifiera att ingen ändrat på dem och verifiera att loggarna kommer från en specifik enhet.
2019-03-18
En av svårigheterna med att centralisera loggar är att garantera att informationen inte läcker. Nu har forskare vid Karlstads universitet tagit fram en teknisk lösning för att transportera loggar via molntjänster på ett säkert och enkelt sätt. – Det finns olika tekniker för att skydda loggar när man centraliserar dem. Man kan till exempel kryptera dem, verifiera att ingen ändrat på dem och verifiera att loggarna kommer från en specifik enhet.
2019-03-15
Nätverksträff, gästföreläsning, del av kurs – och på köpet samproduktion av kunskap. När processorientering i praktiken stod på dagordningen var intresset stort med ett 50-tal deltagare från olika företag, organisationer och studenter inom IT vid Handelshögskolan. Hela förmiddagen den 8 mars ägnade studenter och yrkesverksamma åt processorientering, digitalisering och hur man bäst skapar värde.
2019-03-15
Nätverksträff, gästföreläsning, del av kurs – och på köpet samproduktion av kunskap. När processorientering i praktiken stod på dagordningen var intresset stort med ett 50-tal deltagare från olika företag, organisationer och studenter inom IT vid Handelshögskolan. Hela förmiddagen den 8 mars ägnade studenter och yrkesverksamma åt processorientering, digitalisering och hur man bäst skapar värde.
2019-03-15
Nätverksträff, gästföreläsning, del av kurs – och på köpet samproduktion av kunskap. När processorientering i praktiken stod på dagordningen var intresset stort med ett 50-tal deltagare från olika företag, organisationer och studenter inom IT vid Handelshögskolan. Hela förmiddagen den 8 mars ägnade studenter och yrkesverksamma åt processorientering, digitalisering och hur man bäst skapar värde.
2019-03-15

Ny tidskrift om Sömn och Hälsa

Nyheter » 2019-03-15
Den 15 mars är det internationella sömndagen och lagom till den kommer den nystartade tidskriften Sömn och Hälsa ut med sitt premiärnummer. Annika Norell Clarke skriver där om svenska tonåringars sömn: (o)vanor, ohälsa och oro. Mellan 2015-2017 arbetade Annika Norell Clarke som postdoktor vid Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH) vid Karlstads universitet.
Prenumerera på Nyhetsarkivflöde för Karlstads universitet