Nyheter

 • 2020-03-17

  Nytt masterprogram erbjuder unik kombination av innovation och tjänsteutveckling

  I höst startar Masterprogrammet i innovation och tjänsteutveckling vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Programmet kombinerar innovation med ett fokus på tjänster och affärsskapande, en kombination som är den första av sitt slag i Sverige.

  – Den tillverkande industrin idag söker allt mer efter nya affärsmodeller där de kan utveckla och tjäna pengar på tjänster, säger Antti Sihvonen, lektor i företagsekonomi och programledare för den nya utbildningen. Det här programmet ger en ökad förståelse för utmaningarna med att tjänstefiera ett företag och fyller ett tomrum på utbildningskartan i Sverige.

 • 2020-03-16

  Tjänsteinnovationsdagen 2020 flyttas fram i tiden

  Tjänsteinnovationsdagen 2020 den 2 april ställs in på grund av det rådande läget med coronaviruset.

  Centrum för tjänsteforskning och Handelshögskolan vid Karlstads universitet har beslutat att ställa in Tjänsteinnovationsdagen 2020 som skulle ha ägt rum den 2 april på grund av det rådande läget med coronaviruset. Vi beklagar förstås detta men vår intention är att genomföra Tjänsteinnovationsdagen vid ett senare tillfälle. När detta blir aktuellt kommer vi att återkomma med information.

 • 2020-02-21

  Handelshögskolan är ett steg närmare en ackreditering

  Handelshögskolan har blivit godkänd för en slutgiltig granskning av AACSB, en icke-vinstdrivande organisation som arbetar med kvalitetsutveckling och ackreditering av handelshögskolor världen över. Granskningen kommer att ske i form av ett platsbesök i slutet av 2020 eller i början av 2021.

  – Jag är otroligt stolt över den kvalitetsresa som vi har gjort tillsammans mot en ackreditering de senaste åren, säger Martin Löfgren, prefekt vid Handelshögskolan. Nu återstår att sammanställa en slutrapport och förbereda platsbesöket så att vi på bästa sätt kan berätta vilka vi är, vad vi gör och vad vi uppnått i vårt kvalitetsarbete sedan 2015 då arbetet enligt AACSB:s standarder påbörjades.

  Platsbesöket kommer att pågå under tre dagar då ett internationellt AACSB team ska bedöma om Handelshögskolan når upp till ackrediteringskraven.

 • 2020-02-17

  Mobilen - ett växande arbetsmiljöproblem inom handeln

  Hur reagerar och hanterar anställda i handeln betalsituationer där kunden nonchalerar dem och istället tittar ned i sin mobiltelefon? Detta har forskarna Markus Fellesson, docent vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och Nicklas Salomonson, biträdande professor vid Högskolan i Borås och gästforskare vid CTF, studerat och svaren visar att det har en negativ påverkan på arbetsmiljön.

  Mobiltelefoner används och accepteras i allt högre grad som en del av vardagliga situationer både i privata och offentliga utrymmen. Att den ökade mobilanvändningen kan ha en negativ påverkan på privata relationer är inget nytt. Frågan om hur mobilen påverkar kundmötet och interaktion mellan anställd och kund är dock till stor del obesvarad.

 • 2020-01-31

  Mänskliga faktorn påverkar utvärderingen av idéer

  Företag och organisationer arbetar ständigt med att utveckla nya tjänster eller produkter. En viktig del i detta arbete är hur idéer till nya tjänster eller produkter utvärderas, vad som avgör vilka idéer som anses bra och får gå vidare i utvecklingsarbetet. Alexandre Sukhov har i en ny avhandling studerat utvärderingsprocessen för nya idéer - med människan i fokus.

  I sin avhandling har Alexandre Sukhov, nybliven doktor i företagsekonomi vid Centrum för tjänsteforskning och Handelshögskolan vid Karlstads universitet, studerat hur idéer för nya teknologiska produkter och tjänster utvärderats inom olika företag och offentliga organisationer.

 • 2020-01-29

  Akademien för insolvensrätt har utsetts till remissinstans

  Akademien för insolvensrätt vid Handelshögskolan i Karlstad har utsetts till remissinstans av Justitiedepartementet. Det innebär att Akademien nu får vara med och utforma hur kommande lagstiftning ska utformas.

  – Detta är ett erkännande av vår verksamhet och det känns jätteroligt, säger Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt, som grundade Akademien för insolvensrätt 2016.