Nyheter

 • 2020-11-24

  Handelshögskolan står inför granskning för internationell ackreditering

  Handelshögskolan i Karlstad är medlem i AACSB och har sedan 2015 fått klartecken att påbörja sitt arbete med att nå en ackreditering. Det handlar om ett systematiskt arbetssätt för förbättring och förändring, lärande samt samverkan och återkoppling till samhället. Nu närmar sig granskningen för ackrediteringen.

  Att ha en hög kvalité i utbildning, forskning och samverkan har alltid varit Handelshögskolan vid Karlstads universitets mål. Ett steg i kvalitetsarbetet var att bli medlem i AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) som erbjuder:

  • En internationellt erkänd ackreditering
  • Konferenser
  • Seminarier
  • Kurser
  • Publikationer
  • Tillgång till omfattande globala data och rapporter
  • Nätverkande
  • Forskning kring utmaningar och trender för ekonomiutbildningar

 • 2020-11-24

  Folkbokförningsfelet – en samhällsutmaning med oklar adress

  Under tre och ett halvt års tid har forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, studerat förnyelsen av den svenska folkbokföringen. Det påtalas ofta hur brister i systemet kan leda till identitetsrelaterad brottslighet. Nu släpps en rapport där forskarna ger en inblick i det pågående utvecklingsarbetet.

  Sedan 1991 ansvarar Skatteverket för folkbokföringen, en sedan länge föråldrad verksamhet med omoderna IT-system. År 2017 initierade myndigheten ett utvecklingsarbete med en betydande investering för att förnya och modernisera folkbokföringen.

  Forskarna Johan Quist och Martin Fransson vid CTF har följt utvecklingsarbetet för att få en möjlighet att lära om stora förändringsprocesser i offentlig sektor. Resultatet presenteras i rapporten ”Folkbokförningsfelet – en samhällsutmaning med oklar adress”.

 • 2020-11-12

  Musikbranschen: Utmaningar och lösningar i pandemins spår

  Pandemin har skakat om många branscher rejält, bland dessa musikbranschen. För att hantera situationen behövs mer stöd men också en förändrad syn på populärmusikens roll som kulturform. Det visar preliminära resultat från en pågående studie vid Karlstads universitet.

  I början av sommaren genomfördes en enkätstudie för att ta reda på hur olika aktörer inom musik- och eventbranschen påverkas av coronapandemin. Studien undersökte också vad som behövs för att hantera situationen och hur branschen kan utvecklas under rådande pandemi.

 • 2020-11-11

  Hallå där Monika Magnusson, docent i informatik…

  Grattis till docenturen på Handelshögskolan. Vilka arbetsuppgifter kommer du att ha?

 • 2020-10-28

  Anna Fyrberg Yngfalk är ny docent i företagsekonomi

  Anna Fyrberg Yngfalk har befordrats till docent i företagsekonomi vid Karlstads universitet. Hennes aktuella forskning är inspirerad av #MeToo och handlar om makt och genus i mötet mellan kunder och anställda i servicesektorn.

  - Forskningen handlar om ”gränslösa kunder” inom servicesektorn, kunder som är besvärliga och som går över gränsen för vad som är etiskt rimligt utifrån normer för jämställdhet. Forskningen belyser hur trakasserier ”möjliggörs” via normer om att tillfredsställa kundens behov – ”kunden har alltid rätt”, säger Anna Fyrberg Yngfalk. Vi undersöker hur marknadsföringsideal särskilt om kundorientering samverkar med bredare makt- och könsstrukturer i samhället och vilka konsekvenser det har för anställda utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

 • 2020-10-23

  Amie Gustafsson - ny doktorand i företagsekonomi

  Vi är glada över att hälsa Amie Gustafsson välkommen som ny doktorand i företagsekonomi. Hon är placerad på Centrum för tjänsteforskning och ska bland annat forska om kundbeteenden och nudging inom handeln.

  Vad kommer ditt avhandlingsarbete att handla om?
  - Min doktorandtjänst är knuten till ett forskningsprojekt inom tjänsteinnovation och organisering med fokus på AI och digitalisering inom handeln. Jag kommer bland annat att titta närmare på kunders beteenden, nudging och hur kunder kan påverkas inför ett val. Nudging är ett fenomen som kort innebär att man kan påverka människors beteenden och val genom en "knuff" i en viss riktning.