Nyheter

 • 2021-02-25

  Studera innovation och tjänsteutveckling i verkliga case tillsammans med forskare inom branschen

  Vill du bli efterfrågad inom framtida industri? Då är en masterexamen i innovation och tjänsteutveckling på avancerad nivå vid Handelshögskolan i Karlstad möjligheten för dig.

  - Programmet har tagits fram i samarbete med svenska företag inom industriell produktion, IT-utveckling, och konsumentvaror säger Johan Netz, programledare för masterexamen i innovation och tjänsteutveckling. De förmågor som du som student utvecklar under utbildningen blir alltså eftertraktade inom näringslivet.

  Utbildningen vänder sig till alla ingenjörsstudenter med en kandidatexamen som är intresserade av entreprenörskap och kreativitet.

 • 2021-02-24

  Vilka utmaningar möter offentliga organisationer i sin strävan att skapa samhällsnytta?

  Den frågan har Sara Davoudi undersökt i sin avhandling - ”What happened with the leviathan of the Public Sector?: The challenges of vertical coordination in regional public organizations and its effect on public value”.

  Sara Davoudi, ekonomie doktor i företagsekonomi, berätta om din forskning.
  - Min avhandling handlar om vertikal koordination, som enkelt kan beskrivas som den kommunikation som aktörer inom offentlig sektor har med varandra, och dess utmaningar. Det är många olika aktörer, både privata och offentliga, som är med på olika nivåer och jag har tittat på om de kan prata med varandra på det sätt som behövs för att skapa den skattefinansierade samhällsnytta som de finns till för.

 • 2021-02-19

  CriseIT 2 hjälper företag öva på kris under pandemin

  Många undersökningar som har gjorts runt om i landet visar hur pandemin påskyndat digitaliseringen hos svenska företag. Visionen för projektet CriseIT 2 stämmer väl överens med den digitalisering som nu sker i rekordfart. Att utveckla ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet, nu och i framtiden, ligger helt rätt i tiden.

  Den 14 och 15 december försvann fjärrvärmen på ett stort sjukhus…
  Det var i alla fall scenariot för ett par övningar som genomfördes med CriseIT 2, där två avdelningar hos företaget Locum, som förvaltar flera sjukhus, fick öva på med det övningskoncept som utvecklats inom CriseIT. Här var det kombinerat med samtidig videokonferens i Teams.

 • 2021-02-08

  Ny professor till CTF och Handelshögskolan

  Vi är glada att välkomna Ingo Karpen, professor i företagsekonomi med inriktning mot affärs- och tjänstedesign. Han började sin anställning den 1 februari och kommer att vara knuten till CTF, Centrum för tjänsteforskning.

  - Som akademiker med inriktning på forskning och speciellt fokus på praktisk kunskaper ser jag fram emot att få bli en del av CTF och Handelshögskolan vid Karlstads universitet och ta del av forskningskulturen som finns där, säger Ingo Karpen.

 • 2021-02-01

  Hallå där Charlotte Hemmingson, som nyss valts till årets föreläsare 2020 av studentföreningen KarlEkon

  Årets föreläsare 2020, vad betyder utmärkelsen för dig?
  - Utmärkelsen betyder mycket och jag blev väldigt glad och hedrad över att få den, säger Charlotte Hemmingson, universitetsadjunkt i företagsekonomi vid Handelshögskolan. Det har varit ett tufft och utmanande år för oss alla och då är det särskilt roligt att få en bekräftelse på att det arbete jag lagt ner har uppskattats av studenterna. Utmärkelsen sporrar mig att fortsätta utvecklas i mitt arbete.

 • 2021-01-29

  Välkommen Pritam Padhi - ny doktorand

  Nu är ytterligare en ny doktorand på plats vid CTF och Handelshögskolan. Pritam Padhi är antagen i ämnet företagsekonomi och hans avhandlingsarbete kommer att handla om innovationshantering och tjänster.

  Pritam Padhi har en magisterexamen i Management and Economics of Innovation från Chalmers tekniska högskola och en kandidatexamen i maskinteknik från Kalinga Institute of Industrial Technology i Indien. Innan han kom till Sverige arbetade han för Tata Consultancy Services under tre år.