Nyheter

 • 2020-09-25

  Ett ögonblick Nina Löfberg, lektor i företagsekonomi och forskare vid CTF…

  … ”Digital service infusion” heter ett projekt du jobbar med - vad handlar det om?

  - Det handlar om hur tillverkningsföretag kan tjäna pengar på digitala tjänster och hitta nya, lönsamma tjänstelösningar. Vi fokuserar på tre aktuella områden i projektet. Det första är affärsmodeller och hur de förändras när företag adderar digitala tjänster till sina erbjudanden. Det andra området är digitala plattformar och hur företag kan använda dem för att exempelvis driva tjänsteinnovationer eller för att få nöjdare kunder. Det sista området är eco-system där vi studerar digitala tjänster ur ett större perspektiv.

 • 2020-09-24

  Ikea toppar Svenskt innovationsindex - det mest innovativa företaget 2019

  För andra året i rad rankas Ikea som Sveriges mest innovativa företag. Det visar Svenskt innovationsindex där forskare vid CTF, Centrum på tjänsteforskning vid Karlstads universitet, låtit kunder bedöma innovationsgraden hos företag och organisationer på den svenska marknaden. Spotify och MTR Express kommer på en andra respektive tredje plats.

  - Gemensamt för Ikea och andra som rankas högt, eller som kraftigt avancerat sedan vår första mätning, är att de lyckats anpassa sig efter förändringar på marknaden. De har introducerat nya tjänster, som kunderna uppskattat, och genomfört förändringar i sin verksamhet som kunderna märker på daglig basis, säger Lars Witell, professor i företagsekonomi vid CTF. Att lyssna på kunden och kunna fånga upp och förutse hur marknaden förändras är en viktig nyckel till ökad innovationsförmåga och framgång.

 • 2020-09-21

  Mia Larson - ny docent

  Vi är glada över att välkomna en ny medarbetare. Mia Larson är ny docent i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hon är placerad på CTF, Centrum för tjänsteforskning, där hon bland annat ska forska inom projektet Trust and Empowerment in Digital Services.

  Mia Larson kommer närmast från Lunds universitet där hon var verksam vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Hon har tidigare arbetat på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet där hon disputerade och sedermera var föreståndare på Centrum för turism. Hon har även arbetat på Mittuniversitetet och varit gästforskare i Australien och Danmark.

 • 2020-09-07

  Tjänsteinnovationsdagen 2020: Kunddriven tjänsteutveckling

  Den 24 september bjuder CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, in till Tjänsteinnovationsdagen 2020 - en digital tjänsteinnovationstimme med fokus på kunddriven tjänsteutveckling. För andra året i rad presenteras Svenskt innovationsindex som visar Sveriges innovativaste företag - som kunderna ser det.

  - På grund av rådande läget blir årets Tjänsteinnovationsdag en digital tjänsteinnovationstimme med fokus på hur man kan mäta och arbeta med kunddriven tjänsteutveckling och varför det är viktigt – kanske i dag mer viktigt än någonsin, säger Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF.

 • 2020-08-31

  Rektor välkomnar dig till Karlstads universitet

  Rektor Johan Sterte välkomnar dig till Karlstads universitet och berättar hur vi tillsammans kan göra en säker terminsstart.

  Jag vill hälsa alla studenter välkomna till ett nytt läsår vid Karlstads universitet! Höstens terminsstart blir dock inte som vanligt. Coronapandemin pågår fortfarande och därför har vi anpassat vår undervisning. Många får fortsätta studera hemifrån men nybörjare på programutbildningar, där grupper inte är för stora, kan vi erbjuda en start på campus och det känns bra.

 • 2020-08-24

  Handelshögskolan delade erfarenheter från en digital vår

  Inom ramen för arbetet mot en ackreditering för AACSB riktas fokus på Assurance of Learning (AoL) och ”Teaching Effectiveness” vid Handelshögskolan – alltså att välja väl fungerande och varierade undervisningsformer för ett studentaktivt lärande och en meningsfull examination.

  Ny termin på Handelshögskolan
  - Syftet med AoL-dagen i höst var att få en bild av hur undervisning och examinationer har gått under den mycket speciella VT-20, sa Martin Grimberg Löfgren. Jag hoppas att ni kommer att kunna få inspiration från era kollegor i hur vi använder digital undervisning på bästa sätt inför hösten.