Nyheter

 • 2020-02-17

  Mobilen - ett växande arbetsmiljöproblem inom handeln

  Hur reagerar och hanterar anställda i handeln betalsituationer där kunden nonchalerar dem och istället tittar ned i sin mobiltelefon? Detta har forskarna Markus Fellesson, docent vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och Nicklas Salomonson, biträdande professor vid Högskolan i Borås och gästforskare vid CTF, studerat och svaren visar att det har en negativ påverkan på arbetsmiljön.

  Mobiltelefoner används och accepteras i allt högre grad som en del av vardagliga situationer både i privata och offentliga utrymmen. Att den ökade mobilanvändningen kan ha en negativ påverkan på privata relationer är inget nytt. Frågan om hur mobilen påverkar kundmötet och interaktion mellan anställd och kund är dock till stor del obesvarad.

 • 2020-01-31

  Mänskliga faktorn påverkar utvärderingen av idéer

  Företag och organisationer arbetar ständigt med att utveckla nya tjänster eller produkter. En viktig del i detta arbete är hur idéer till nya tjänster eller produkter utvärderas, vad som avgör vilka idéer som anses bra och får gå vidare i utvecklingsarbetet. Alexandre Sukhov har i en ny avhandling studerat utvärderingsprocessen för nya idéer - med människan i fokus.

  I sin avhandling har Alexandre Sukhov, nybliven doktor i företagsekonomi vid Centrum för tjänsteforskning och Handelshögskolan vid Karlstads universitet, studerat hur idéer för nya teknologiska produkter och tjänster utvärderats inom olika företag och offentliga organisationer.

 • 2020-01-29

  Akademien för insolvensrätt har utsetts till remissinstans

  Akademien för insolvensrätt vid Handelshögskolan i Karlstad har utsetts till remissinstans av Justitiedepartementet. Det innebär att Akademien nu får vara med och utforma hur kommande lagstiftning ska utformas.

  – Detta är ett erkännande av vår verksamhet och det känns jätteroligt, säger Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt, som grundade Akademien för insolvensrätt 2016.

 • 2020-01-20

  Studenter fick nya perspektiv på upphandling

  Frågan om upphandling är viktig för att ge utrymme för nya innovationer i välfärden. I en workshop på Karlstads universitet inspirerade DigitalWells processledare studenter i att upphandla digitala lösningar för att skapa en mer hälsosam arbetsmiljö.

  Workshoppen var ett moment i kursen Anskaffning av IT-system, och gavs för studenter på programmen IT-design och Webbutvecklare. DigitalWells processledare Marika Martin och Malthe Vesström hade konstruerat övningar där studenterna fick i uppdrag att utforma krav för en digital lösning som uppmuntrade till fysisk aktivitet på en arbetsplats, utifrån ett givet scenario, för att förebygga ohälsa.

 • 2019-12-19

  Karlstads universitet får närmare 18 miljoner till forskning med näringslivet

  CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, får cirka 18 miljoner från KK-stiftelsen till ett nytt forskningsprojekt i samverkan med näringslivet. I projektet ska forskarna titta närmare på hur digitalisering påverkar kunder och företag med fokus på upplevelser och utveckling av tjänster.

  - Vi är mycket glada och tacksamma för att KK-stiftelsen har gett oss möjlighet att fördjupa vår forskning kring digitalisering, kundupplevelser och tjänstefiering. Det kommer att ge CTF förutsättningar att prioritera dessa viktiga frågor – frågor som är viktiga för företag och samhälle, säger Lars Witell projektledare och professor i företagsekonomi vid CTF.

  Syftet med projektet är att skapa en ökad förståelse för hur digitalisering påverkar tjänstefiering hos företag och kundens upplevelser med fokus på interaktionen mellan företag och kunder.

 • 2019-12-18

  Marie Karlsson Tuula ny ambassadör mot hedersvåld (uppdaterad)

  Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, har utsetts till att bli en av 2020 års hedersvåldsambassadörer av Riksorganisationen GAPF - Glöm aldrig Pela och Fadime. Motiveringen är hennes viktiga ställningstagande och engagemang mot hedersvåld.

  (Uppdaterad 20/12. uppdateringen gäller att Marie nu utsetts till ambassadör, artikeln publicerad den 18/12 handlade om att hon hade blivit nominerad.)

  – Det känns jättestort och överraskande, säger Marie Karlsson Tuula. Det är ett hedersfullt uppdrag för mig men jag ser också att det är positivt för Karlstads universitet och en möjlighet att stärka varumärket ytterligare. Det ska vi ta till vara på genom att aktivt arbeta för att medvetandegöra hedersvåld och driva frågorna så att de inte blir osynliga.