Nyheter

 • 2018-05-11

  De studerade i Uganda för sin uppsats

  Uganda hör inte till de mest kända kaffeländerna, men faktum är att kaffe är en av landets största exportvaror. Hur fungerar odling, rosteri, export och försäljning? Hur ser det ekonomiska ekosystemet ut i verkligheten? Det var frågor som Alexandra Pfeiffer och Marlen Garces, masterstudenter i företagsekonomi på Handelshögskolan, ville få svar på när de åkte till Uganda på Minor Field Studies.

  Minor Field Studies, MFS, är ett stipendieprogram som ger studenter möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom globala utvecklingsfrågor. Stipendiet ger en möjlighet att göra en fältstudie och samla material för examens-eller uppsatsarbete på kandidat-, magister- eller mastersnivå. Under minst åtta veckor studeras frågor som kopplar an till de globala målen i Agenda 2030.

 • 2018-05-09

  Treklöverns kvalitetsutvärdering av ekonomiklustret går vidare

  Igår, tisdag 8 maj, genomförde Treklöverns bedömargrupp för ekonomiklustret samtal med representanter för statistik, nationalekonomi och företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet via Skype. Mötet var den tredje delen av utvärderingen där rapporten beräknas bli klar i början på höstterminen.

  Tidigare har bedömargruppen läst slumpvis utvalda uppsatser (en från varje utbildningsprogram) och självvärderingar. Det är företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och civilekonomexamen som utvärderas i denna omgång och efter mötena kommer Treklöverns bedömargrupp att göra en jämförande analys mellan de tre lärosätena Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. I september presenteras rapporten med rekommendationer för framtida utveckling.

 • 2018-05-07

  SM i ekonomi 2018 avgjort

  SM i ekonomi avgjordes i helgen i Karlstad och vinnare blev Handelshögskolan i Stockholm. Finalen ägde rum lördag den 5 maj och domare var bland andra Katharina Rahnert och Markus Fellesson, båda lektorer i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

  Årets SM i ekonomi gick av stapeln den 3 maj i Karlstad och temat var ”Tradition meets the future”. Efter en tuff deltävling och jämn final var det till slut Handelshögskolan i Stockholm som tog hem segern och därmed är Svenska Mästare i Ekonomi 2018. Laget bestod av Tor Fryer Petersson, Axel Granström och Nicklas Kövamees.

 • 2018-04-27

  Juristutbildningar möttes i Karlstad

  Alla de lärosäten som erbjuder juristutbildningar fanns representerade när konferensen för de svenska juristutbildningarna ägde rum på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. På programmet stod bland annat en presentation av Sveriges nyaste juristutbildning - juristprogrammet i Karlstad.

  Juristutbildningar ges vid sju lärosäten i Sverige. Varje år träffas programledare, studie-och karriärvägledare, studierektorer och avdelningschefer för att diskutera gemensamma utvecklingsfrågor. I år var juristerna på Handelshögskolan vid Karlstads universitet värdar och på dagordningen stod bland annat arbetsmiljön för studenter på praktik, nya examensmål för utbildningen, pedagogiskt stöd och möjligheter till utbytesstudier.

 • 2018-04-27

  Internationell konferens med fokus på digitalisering, medicin och hälsa

  Den 18-21 juni arrangerar Karlstads universitet det 31:a Internationella Symposiet om databaserade medicinska system, IEEE CBMS 2018. Och intresset är stort - över 200 konferensbidrag har kommit in. Att göra ett urval är nu ett digert jobb för symposiets internationella kommitté. Bridget Kane, lektor i informatik vid Handelshögskolan håller ihop arrangemanget och är nöjd över det stora intresset.

  CBMS står för Computer-Based Medical Systems och konferensen samlar forskare från en rad olika fält: datavetenskap, informatik, ingenjörsvetenskap och även experter inom medicinsk teknik som är verksamma både inom akademin och den medicinska sektorn.

  Under konferensen tas en rad områden upp, exempelvis e-hälsa, big data, biomedicinsk informatik, biodata, patientjournalsystem, virtual reality teknik för undervisning av medicinstudenter, sensor system för vård av för tidigt födda barn, analyser av medicinsk data och mycket annat.

 • 2018-04-26

  AACSB mentor besökte Handelshögskolan

  Handelshögskolan arbetar med kvalitetsutveckling för att nå en ackreditering enligt AACSB. I två dagar har mentor Ian Clarke varit på besök för att coacha Handelshögskolan vidare i processen. För Handelshögskolan var det ett tillfälle att ställa frågor, testa upplägg och finjustera inför den fortsatta resan.

  För tre år sedan beviljades Handelshögskolans ansökan om att få börja en process mot ackreditering hos AACSB. Det var starten på ett kvalitetsutvecklingsarbete för hela institutionen. Den första analysen, en omfattande självvärdering enligt 15 standarder, skickades in förra sommaren. I höstas kom det positiva beskedet att Handelshögskolan har godkänts för att gå vidare i processen.