Nyheter

 • 2017-09-21

  International Exchange Day 11 oktober

  Den 11 oktober bjuder International Office in studenter till mässan International Exchange Day. Mässan hålls i Transformum klockan 11-15.

  - Mässan är ett utmärkt tillfälle att utforska alla de möjligheter till utlandsstudier som Karlstads universitet har att erbjuda, säger Elin Ljunggren, Internationell koordinator.

  På mässan deltar också studie- och karriärvägledare, programledare och personal kopplad till utlandsstudier för att ge information och svara på frågor.

  - Nytt för höstens mässa är att det hålls informationspass både med tidigare studenter som varit på utbyte och med inresande studenter som berättar om sina hemländer och universitet, säger Elin Ljunggren.

 • 2017-09-11

  Årets alumner 2017 – Marie Fossum Strannegård och Jörgen Svensson

  Två tidigare studenter vid Karlstads universitet hedras varje år som Årets alumner. De har använt sin utbildning på ett inspirerande sätt, har spännande karriärer och är goda förebilder för universitetets studenter. I år tilldelas Marie Fossum Strannegård och Jörgen Svensson utmärkelsen Årets alumner.

  Marie Fossum Strannegård har en filosofi kandidatexamen med systemvetenskap som huvudämne från Karlstads universitet (1995). Studierna i Karlstad lade grunden för en internationell karriär i energi- och telekombranschen. En röd tråd i Maries karriär är utveckling, hon har bland annat utvecklat affärsmodeller och strategier för att möta marknadens behov för flera stora bolag som Ericsson och Fortum. Sedan i juni i år har Marie en ny roll, hon sitter numera i ledningsgruppen i en startup, North Volt. Tillsammans ska de bygga Europas största batterifabrik!

 • 2017-09-08

  Danskt-svenskt skattenätverk diskuterade fast etableringsställe

  Frågan om fast etableringsställe var i fokus för årets upplaga av Danskt-svenskt skattenätverks konferens, som för första gången hölls i Karlstad. Fast etableringsställe är en viktig fråga i det internationella samarbetet med hur inkomster från företagskoncerner ska fördelas till olika länder. Forskare från båda sidor sundet vände och vred på problematiken och jämförde lagstiftning och praxis i de båda länderna.

  Om ett utländskt företag bedriver verksamhet i Sverige ska deras inkomst i den verksamheten allokeras i till ett fast driftställe i Sverige, och därmed också bilda underlag för den skatt som ska betalas i Sverige. Vice versa gäller för svenska företags verksamhet i utlandet.

  - Vi diskuterade gränsdragningen för vad som anses bilda ett fast driftställe, både vid inkomstbeskattningen och mervärdesbeskattningen. Det var många forskare som bidrog med olika synpunkter i frågan, berättar Anders Hultqvist, professor i finansrätt, Handelshögskolan och arrangör av nätverksträffen.

 • 2017-09-01

  Konferens om överskuldsättning

  Den 21 och 22 september sätter juridikämnet fokus på skulder. Och inte bara ur ett juridiskt perspektiv utan även i kombination med hälsa, barn och unga, jämlikhet och sociala aspekter. Konferensen riktar sig till både yrkesverksamma, studenter och anställda vid Karlstads universitet.

  Många människor lever med skulder som de saknar förutsättningar att någonsin kunna betala tillbaka, så kallade evighetsgäldenärer.

 • 2017-08-29

  Nu startar terminen

  Efterlängtade. Höstterminens studenter har kommit till Handelshögskolan. Den gemensamma introduktionen ägde rum i Aula Magna, direkt i anslutning till att universitetet hälsat de nya studenterna välkomna.

  Över 4000 studenter har antagits till något av universitetets program med start nu i höst. Drygt 880 börjar på något av Handelshögskolans program, på grundnivå eller avancerad nivå.

  Aula Magna var välfylld när prefekt Martin Löfgren och proprefekt Marie-Therese Christiansson hälsade studenterna välkomna till Handelshögskolan, tillsammans med bland andra studie-och karriärvägledarna Lena Wikström, Christina Snell och Elisabeth Sandlund.

 • 2017-08-28

  Medaljregn över Karlstads universitets studenter i helgen

  Några av Karlstads universitets elitidrottsstudenter lyckades verkligen med sina idrottsprestationer i helgens tävlingar.

  Under helgen var det Friidrotts SM i Helsingborg och vi kan glädjande gratulera flera av våra studenter på Elitidrottsuniversitetet!

  Guld – Höjd, herr Jakob Thorvaldsson. Energi- och miljöteknikprogrammet
  Guld – Höjd, dam Sofie Skoog. Alumn
  Guld – Tresteg, herr Simon Karlén. Politices kandidat
  Silver – Kula, dam Amanda Malmhed. Samhällsanalytiker