Nyheter

 • 2019-02-05

  Nytt index visar Sveriges mest innovativa företag – ur kundernas perspektiv

  Vilket företag i Sverige är bäst på innovation om man frågar kunderna? Det undersöker forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Svaret kommer att presenteras i Svenskt innovationsindex där tusentals kunder rankat innovationsgraden hos svenska företag och organisationer.

  - Vårt innovationsindex skiljer sig från traditionella sätt att mäta innovation eftersom det utgår från kundernas perspektiv - till skillnad mot traditionella sätt som ofta utgår från aktiviteter eller kostnader internt i ett företag, till exempel patent eller FoU-kostnader, säger Per Kristensson, professor i konsumentpsykologi och föreståndare vid CTF.

  Svenskt innovationsindex innefattar svar från ca 13 000 kunder som rankat innovationsgraden hos 70 företag och organisationer inom ett 20-tal branscher.

 • 2019-01-30

  Arbetsvetenskap kvalitetsgranskas

  Nu har startskottet gått för ännu en omgång ämnen som ska kvalitetsgranskas inom Treklövern - ett samarbete mellan Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet. För Handelshögskolan vid Karlstads universitet involveras arbetsvetenskap

  De ämnen som ingår i utbildningsområdet som nu granskas är sociologi, arbetsvetenskap, genusvetenskap samt ledarskap och organisation. Uppstartsmötet ägde rum den 15 januari och nästa steg är att respektive lärosäte arbetar vidare med sina självvärderingar. I maj är det dags för platsbesök och bedömargruppernas rapporter väntas i september.

 • 2019-01-29

  Varför så stora regionala skillnader i utnyttjande av primärvård?

  Varför utnyttjas primärvården dubbelt så mycket per person i till exempel Stockholmsregionen jämfört med i Östergötland? Vad beror regionala skillnader i utnyttjande av sjuk-och hälsovård på? Det ska forskare på Handelshögskolan vid Karlstads universitet undersöka tillsammans med kollegor vid Göteborgs universitet.

  De regionala skillnaderna när det gäller att nyttja primärvården, till exempel vända sig till vårdcentralen, är stora och har dessutom ökat över tid. Varför är det så? Det ska en grupp forskare undersöka närmare i ett treårigt projekt som startade vid årsskiftet.

 • 2018-12-23

  Förpackningen avgör om julen återvinns på rätt sätt

  Ska plastkorken på mjölkförpackningen sitta kvar eller rivas loss innan källsortering? Och hur är det med gröttuben, ska man skölja bort grötrester innan sortering? I jultider ökar mängden hushållssopor, men att återvinna upplevs ofta som kladdigt, tidskrävande och komplicerat. Det visar en ny studie av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Forskarna har undersökt hur förpackningens utformning påverkar sortering. Det visade sig att beslutet mellan att slänga och sortera var överraskande komplext. Tiden det tar att ta hand om förpackningen spelar en stor roll.

 • 2018-12-19

  Forskning om krisberedskap får ny EU-finansiering

  Ett nytt projekt för behovsdriven forskning och utveckling av verktyg och metoder för IT-baserad krisövning har beviljats 4,8 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Sverige- Norge. Projektet heter CriseIT 2 - Implementing Future Crisis Management Training, och är ett samarbete mellan 12 parter i Sverige och Norge.

  CriseIT 2 bygger vidare på den kunskap om digital krisövning som utvecklats inom projektet CriseIT - Preparing for Future Crisis Management, som avslutas nu vid årsskiftet.

 • 2018-12-19

  Wallanderstipendium till Kaisa Koskela-Huotari

  Den 3 december beslutade Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse att tilldela 20 nya doktorer Wallanderstipendiet för deras framstående avhandlingar. Bland dessa finns Kaisa Koskela-Huotari, doktor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Stort grattis till Wallanderstipendiet Kaisa Koskela-Hutotari!
  - Tack så mycket, jag är oerhört tacksam och hedrad! Stipendiet ger mig möjligheten att bedriva forskning på heltid under de kommande tre åren och stärka samarbetet inom mitt internationella nätverk, säger Kaisa Koskela-Huotari, och fortsätter: