Doktorandkurstorg

Välkommen till doktorandkurstorget vid Karlstads universitet

Doktorandkurstorget visar alla forskarutbildningskurser vid Karlstads universitet som har en kursplan. Några förtydliganden gällande sidan:

Kursstart: Anger när kursen ges nästa gång. Du kan välja ALLA, hösttermin (HT) eller vårtermin (VT) ett visst år. Beteckningen Alltid avser handledarledda kurser som ges av den egna handledaren när en enskild doktorand har behov. Vid behov beskriver en kurs som ges vid behov, detta är oftast kurser av seminariekaraktär som ges för flera doktorander inom ett eller flera forskarutbildningsämnen.
Kursspråk: välj bland kurser som alltid ges på svenska, alltid ges på engelska eller ges omväxlande på svenska eller engelska.
För doktorand i: ALLA avser att kursen är öppen för alla doktorander oavsett vilket forskarutbildningsämne man är antagen vid. Dessutom listas alla forskarutbildningsämnen på Karlstads universitet, vilket innebär att du kan välja ditt forskarutbildningsämne och få upp en lista på alla kurser du kan söka till.
Kursplan: Som doktorand klickar du i AKTIV så visas de kurser som fortfarande ges. INAKTIV avser tidigare kurser och dessa kan inte längre sökas.
Sökord: Här kan du söka fram kurser baserat på titel eller kurskod.

Titel Poäng Kursstart Kursspråk Kursplan Kurskod
Impact and the Utilisation of Research / Impact and the Utilisation of Research 4.5 HP HT23 Engelska Aktiv

0UNI005

Användarorienterad systemutveckling och projektledning / User-centred systems development and project management 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

6INF004

Att kommunicera vetenskap / Att kommunicera vetenskap 4.5 HP VT24 Svenska och Engelska Aktiv

0UNI001

Att nyttiggöra forskning och vetenskap / Impact and the Utilisation of Research 4.5 HP HT23 Engelska Aktiv

0UNI005

Avhandlingens uppbyggnad och innehåll / Structure and contents of a PhD thesis 7.5 HP Vid behov Svenska och Engelska Aktiv

6INF003

Capture-the-Flag Challenges in Computer Security / Capture-the-Flag Challenges in Computer Security 4.0 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV010

Communicating Science 4.5 HP VT22 Swedish and English Aktiv

0UNI001

Forskning inom innovationsledning / Innovation Management Research 7.5 HP VT23 Engelska Aktiv

6FEK005

Forskningsetik för doktorander, grundkurs / Research Ethics for Doctoral Students: Basic Course 3.0 HP VT21 Svenska Aktiv

7OMV002

Fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA) / Fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA) 7.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6FEK004

Informatik som vetenskaplig disciplin / Information systems as an academic discipline 7.5 HP Vid behov Svenska och Engelska Aktiv

6INF002

Information retrieval and publishing strategies / Information retrieval and publishing strategies 3.0 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

0UNI014

Information systems as an academic discipline / Information systems as an academic discipline 7.5 HP Vid behov Svenska och Engelska Aktiv

6INF002

Informationssökning och publiceringsstrategier / Information retrieval and publishing strategies 3.0 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

0UNI014

Innovation Management Research / Innovation Management Research 7.5 HP VT23 Engelska Aktiv

6FEK005

Interdisciplinary IFIP Summer School on Privacy and Identity Management / Tvärvetenskaplig sommarforskarskola i personlig integritet och digital identitet 1.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV006

Interdisciplinary IFIP Summer School on Privacy and Identity Management – Writing course / Tvärvetenskaplig sommarforskarskola i personlig integritet och digital identitet - Skrivkurs 1.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV007

Konstruktiv länkning som metod i högre utbildning (CA) / Konstruktiv länkning som metod i högre utbildning (CA) 0.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

CA

Kvantitativa metoder för kvalitativa forskare / Quantitative methods for qualitative researchers 7.5 HP HT24 Svenska Aktiv

6STV010

Language Analysis in the Humanities and Social Sciences / Language Analysis in the Humanities and Social Sciences 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG044

Netnografi och Big Data / Netnography and Big Data 7.5 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6INF001

Netnography and Big Data / Netnography and Big Data 7.5 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6INF001

Parametrisk statistik / Parametric statistics 7.5 HP HT22 Svenska eller Engelska Aktiv

1PSY002

Philosophy and Theory of Science for doctoral students / Vetenskapsteori för doktorander 4.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6HIS070

Problematisering och forskningsplanering inom risk- och miljöstudier 7.5 HP Vid behov Svenska Aktiv

6RIM001

Quantitative methods for qualitative researchers / Quantitative methods for qualitative researchers 7.5 HP HT24 Svenska Aktiv

6STV010

Research Ethics for Doctoral Students: Basic Course / Research Ethics for Doctoral Students: Basic Course 3.0 HP VT23 Engelska Aktiv

7OMV002

Språkanalys inom humaniora och samhällsvetenskap / Language Analysis in the Humanities and Social Sciences 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG044

Structure and contents of a PhD thesis / Structure and contents of a PhD thesis 7.5 HP Vid behov Svenska och Engelska Aktiv

6INF003

Teach like a champion (TLC) 1.0 HP Always English Aktiv

TLC

Teaching at University: Frameworks, rules and resources (RRR) / Teaching at University: Frameworks, rules and resources (RRR) 1.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

RRR

Teorier, begrepp och metoder inom risk- och miljöstudier 7.5 HP Vid behov Svenska Aktiv

6RIM002

Tvärvetenskaplig sommarforskarskola i personlig integritet och digital identitet / Tvärvetenskaplig sommarforskarskola i personlig integritet och digital identitet 1.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV006

Tvärvetenskaplig sommarforskarskola i personlig integritet och digital identitet - Skrivkurs / Tvärvetenskaplig sommarforskarskola i personlig integritet och digital identitet - Skrivkurs 1.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV007

Undervisa på universitet: Kunskap, lärande och praktiskt lärarskap (KLL) / Undervisa på universitet: Kunskap, lärande och praktiskt lärarskap (KLL) 3.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

KLL

Undervisa på universitet: Ramar, regler och resurser (RRR) / Teaching at University: Frameworks, rules and resources (RRR) 1.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

RRR

User-centred systems development and project management / User-centred systems development and project management 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

6INF004

Vetenskapsteori / Theory of Science 7.5 HP VT24 Svenska Aktiv

6STV020

Vetenskapsteori för doktorander / Vetenskapsteori för doktorander 4.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6HIS070