Tillämpad service management för yrkesverksamma, 5 hp