Per Kristensson

 
Professor i psykologi. Föreståndare CTF.