Nyheter

 • 2018-05-17

  Svenska lärosäten avslutar stort förlagsavtal

  Sveriges lärosäten, däribland Karlstads universitet, har beslutat att avsluta avtalet med det stora vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen är att förlaget inte tillgodoser kraven på öppen tillgång (Open Access)

  Elsevier är ett av världens största vetenskapliga förlag. Svenska lärosäten betalade under 2017 sammanlagt cirka 120 miljoner kronor årligen för prenumerationer på elektroniska tidskrifter till förlaget, varav Karlstads universitet stått för närmare 1,2 miljoner kronor. Utöver det har forskare som velat göra sin forskning öppet tillgänglig (Open Access) fått betala för det - totalt betalade svenska forskare 13 miljoner kronor under 2017.

  Avtalet sägs upp från 30 juni 2018

 • 2018-05-04

  Testperioder i maj

  Fler metodik-videos från Sage och e-böcker från Taylor & Francis

  • Sök i Sage Research Methods Videos
  • Sök eböcker från T&F
  • Biblioteket har tillfälligt tillgång till ytterligare ca 400 videos på Sageplattformen. Denna samling innehåller videos med mer praktisk inriktning - hur planerar man, hur skriver man, hur presenterar man, hur hanterar man stress osv.

 • 2018-03-08

  Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  Den 8 mars lanserades Svenskt kvinnobiografiskt lexikon som synliggör svenska kvinnors insatser i det svenska samhället från medeltid till nutid.

  Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) innehåller artiklar om kvinnor som på något sätt har gjort betydande insatser i det svenska samhället, från medeltid fram till i dag. Många av kvinnorna som skildras är pionjärer inom sitt område, exempelvis första kvinnliga läkaren och prästen.

 • 2017-11-13

  Omflyttning av böcker

  Nu startar ett projekt där vi kommer att flytta om alla böcker som idag står uppställda efter löpnummer, det vill säga böcker med hyllbeteckning 2011:1 och framåt.

  Böckerna kommer nu istället att placeras ämnesindelat, men även där med ett löpnummer så man enkelt kan se vad som är nyinköpt inom ämnet. En ny hyllplacering består alltså av en ämneskod följt av ett nummer; till exempel V 2011:1, eller Im 2017:20.

  Omflyttningen kommer att pågå ca ett halvår framöver. Om du inte hittar boken på den hylla där den ska stå enligt katalogen, så säg till personalen i någon av informationsdiskarna så kan vi reservera den. Då får du den så snart personalen märkt om den, oftast redan dagen efter.

 • 2017-10-06

  Forskning på Instagram

  Instagramkontot Kauresearch startades upp i september med syftet att ge en lättillgänglig bild av vår forskning och våra forskare.

  Flera forskare har under en längre tid uttryckt ett behov av att visa upp forskningen på Karlstads universitet via Instagram.

  - Instagram är ett verktyg som kan bidra till att nå ut till nya målgrupper med den forskning som pågår vid universitetet. Allt fler väljer att ta del av nyheter och information via mobilen och surfplattan, gärna snabba nyheter och rörlig bild. Många av universitetets forskare har ett stort intresse och behov av att nå ut. Det är väldigt glädjande och ställer krav på en aktiv forskningskommunikation, säger Arvid Dahlgren, kommunikationschef.

 • 2017-10-04

  HEIN Online - abonnemang klart

  (Uppdaterat 2017-12-11)
  Efter testperioden under oktober - november har vi beslutat att skaffa ett abonnemang från 2018. Dock fungerar tjänsten redan nu.

  I HEIN Online finns bland annat internationella juridiska tidskrifter i fulltext, samt en del amerikanska rättskällor och rättshistoriska verk.

  Skicka gärna kommentarer till: Berit Hjort

  Sök i Hein Online