Kurslista för Ämne på avancerad nivå

Här presenteras alla våra kurser på avancerad nivå inom ämnet

Titel
Advanced Academic English 7.5 HP
Afrikansk populärlitteratur från den postkoloniala romanen till samtida serier 7.5 HP
Amerikansk litteratur, 1620-1919 7.5 HP
Amerikansk litteratur, 1919 till nutid 7.5 HP
Andraspråksinlärning - sociala perspektiv 7.5 HP
Andraspråkstillägnande 7.5 HP
Använda korpusar för språkforskning 7.5 HP
Det självbiografiska jaget under förhandling: amerikanska kvinnors självbiografier 1968-2020 7.5 HP
Dystopi och apokalyps 7.5 HP
Engelsk syntax 7.5 HP
Engelska D för ämneslärare: andraämne 7.5 HP
Engelska D för ämneslärare: förstaämne 22.5 HP
Engelska för ämneslärare IV 7.5 HP
Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan 22.5 HP
Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare 15.0 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska 30.0 HP
Forskningspraktik: Engelsk språkvetenskap 7.5 HP
Introduktion till språkdata 7.5 HP
Kritiska ansatser till språk och diskurs 7.5 HP
Kvinnliga författares science fiction och fantasy 7.5 HP
Litteratur och teori I (litteratur före 1900) 7.5 HP
Litteratur och teori II (litteratur efter 1900) 7.5 HP
Narrativa dikter från Milton till Wordsworth 7.5 HP
Pragmatik 7.5 HP
Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare 7.5 HP
Science fiction och interkulturella möten 7.5 HP
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) 15.0 HP
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) 30.0 HP
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master) 15.0 HP
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master) 30.0 HP
Språk och genus 7.5 HP
Språk och sociala medier 7.5 HP
Språk och tanke 7.5 HP
Statistik i spåkvetenskaplig forskning 7.5 HP
Tal och social interaktion 7.5 HP
Teoretiska perspektiv på litterära och kulturella förhandlingar 15.0 HP
Teorier och metoder inom språkvetenskaplig forskning 15.0 HP
Tvåspråkighet 7.5 HP
Uppsatsarbete inom engelsk lingvistik 15.0 HP
Uppsatsarbete inom engelskspråkig litteratur 15.0 HP