Teori och praktik i grundläggande operationssjukvård inom perioperativ vård

 7.5 HP