Kurser i Geografi

Geografi förenar naturvetenskap, samhällsvetenskap samt humaniora och är en brygga mellan dessa områden.
Ämnet ger en helhetsbild av människans beroende av och samverkan med naturens förutsättningar. Hållbar utveckling och globalisering är naturliga perspektiv inom geografi. Det rumsliga, eller platsen i världen där någon företeelse finns eller äger rum är viktig. Delar av studierna sker genom praktiska övningar i fält. Geografi kan med fördel kombineras med de flesta andra universitetsämnen.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.