Kurser i Byggteknik

Byggteknik är ett brett ämne som täcker in olika delar av byggprocessen, där kurserna ska förbereda för yrkesroller inom hela byggsektorn. Från byggnads- och samhällsplanering till projektering med husbyggnadsteknik och konstruktion över till byggproduktion. Gällande lagstiftning och normer inom byggområdet samt branschpraxis är en grund för kurserna.
Ämnet har fokus på hållbart byggande. Det berör bland annat frågor som hur man bygger energisnålt, fuktsäkert och väljer rätt material i byggnaden. För att kunna utforma en energisnål byggnad behöver man kunna göra energiberäkningar, göra fuktberäkningar för att avgöra om man får en riskkonstruktion, men även ha kunskap om ventilations- och uppvärmningssystem och miljöeffekter från olika energislag.
Konstruktionsämnena tar upp konstruktionsberäkningar för materialen trä, stål och betong, samt geokonstruktion.
Inom byggproduktionsområdet behandlas byggprocessen och den lagstiftning och de regler som används inom branschen. Det handlar också om att kunna göra en kalkyl av ett bygge, och att tids- och resursplanera ett bygge. I dag används även nyare metoder för samverkan inom byggandet som ska leda till ett hållbart byggande.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.