Kurser i Rättsvetenskap

På de rättsvetenskapliga kurserna studerar du de lagar och andra regler som gäller i samhället.
Du får på de rättsvetenskapliga översiktskurserna lära dig vardagslivets juridik, t.ex. vad som gäller för dig som konsument eller i äktenskap/samboförhållande. Du har också möjlighet att läsa fördjupningskurser och lära dig den juridik som du behöver för att få kvalificerade arbeten som t.ex. affärs- och skattekonsult, personal- och förvaltningschef, revisor eller mäklare. Undervisningen är problemorienterad. Det innebär bland annat att du själv får vara med och skriva kontrakt, genomföra förhandlingar, upprätta rörelsedeklaration samt delta i en bolagsstämma och i en rättegång.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Affärsjuridik 30 HP
Affärsjuridisk fördjupning I 15 HP
Affärsjuridisk fördjupning II 15 HP
Allmän rättslära II 10 HP
Arbetsrätt 7,5 HP
Associationsrätt 7,5 HP
Associationsrätt 7,5 HP
EU-rätt och internationell rätt 7,5 HP
EU-rätt och internationell rätt 7,5 HP
Familjerätt 7,5 HP
Familjerätt 8 HP
Fastighetsrätt 15 HP
Förvaltningsrätt 15 HP
Förvaltningsrätt och förvaltningsprocess 12 HP
Handelsrättslig översiktskurs 15 HP
Hyresrätt 3 HP
Immaterialrätt 7,5 HP
Internationell beskattning 7,5 HP
Juridisk grund och Allmän rättslära I 15 HP
Juridisk grundkurs för vård- och stödsamordnare 7,5 HP
Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning 15 HP
Juridisk översiktskurs 15 HP
Kontraktsrätt med ersättningsrätt 15 HP
Kontraktsrätt med ersättningsrätt 15 HP
Kredit- och obeståndsrätt 15 HP
Kredit- och obeståndsrätt 15 HP
Marknad och avtal 7,5 HP
Marknadsrätt I 15 HP
Marknadsrätt med konkurrensrätt 15 HP
Materiell företagsbeskattning 15 HP
Offentlig rätt 15 HP
Offentlig rätt 15 HP
Offentligrätt B 15 HP
Offentligrättslig fördjupning 15 HP
Processrätt 20 HP
Rättssystem och rättsteori 15 HP
Rättsvetenskaplig teori, metod och praktik 30 HP
Rättsvetenskapliga perspektiv i teori och metod 30 HP
Skatteförfarande och skatteprocess 7,5 HP
Skattejuridisk metodkurs I 7,5 HP
Skattejuridisk metodkurs II 7,5 HP
Skatterätt 15 HP
Skatterätt 15 HP
Skatterätt - Magisteruppsats 15 HP
Skatterätt II 15 HP
Skatterätt III 15 HP
Skatterätt med fastighetsinriktning 15 HP
Socialrätt 15 HP
Socialrätt 15 HP
Socialrätt 15 HP
Straffrätt 10 HP
Teori, metod och projekt inom skatterätten 15 HP