Kurser i Rättsvetenskap

På de rättsvetenskapliga kurserna studerar du de lagar och andra regler som gäller i samhället.
Du får på de rättsvetenskapliga översiktskurserna lära dig vardagslivets juridik, t.ex. vad som gäller för dig som konsument eller i äktenskap/samboförhållande. Du har också möjlighet att läsa fördjupningskurser och lära dig den juridik som du behöver för att få kvalificerade arbeten som t.ex. affärs- och skattekonsult, personal- och förvaltningschef, revisor eller mäklare. Undervisningen är problemorienterad. Det innebär bland annat att du själv får vara med och skriva kontrakt, genomföra förhandlingar, upprätta rörelsedeklaration samt delta i en bolagsstämma och i en rättegång.