Kurser i Rättsvetenskap

På de rättsvetenskapliga kurserna studerar du de lagar och andra regler som gäller i samhället.
Du får på de rättsvetenskapliga översiktskurserna lära dig vardagslivets juridik, t.ex. vad som gäller för dig som konsument eller i äktenskap/samboförhållande. Du har också möjlighet att läsa fördjupningskurser och lära dig den juridik som du behöver för att få kvalificerade arbeten som t.ex. affärs- och skattekonsult, personal- och förvaltningschef, revisor eller mäklare. Undervisningen är problemorienterad. Det innebär bland annat att du själv får vara med och skriva kontrakt, genomföra förhandlingar, upprätta rörelsedeklaration samt delta i en bolagsstämma och i en rättegång.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Affärsjuridik 30 HP
Affärsjuridisk fördjupning I 15 HP
Affärsjuridisk fördjupning II 15 HP
Allmän rättslära II 10 HP
Arbetsrätt 7,5 HP
Associationsrätt 7,5 HP
Associationsrätt 7,5 HP
EU-rätt och internationell rätt 7,5 HP
EU-rätt och internationell rätt 7,5 HP
Familjerätt 7,5 HP
Fastighetsrätt 15 HP
Förvaltningsrätt 15 HP
Förvaltningsrätt och förvaltningsprocess 12 HP
Handelsrätt 15 HP
Handelsrättslig översiktskurs 15 HP
Hyresrätt 3 HP
Immaterialrätt 7,5 HP
Internationell beskattning 7,5 HP
Juridisk grund och Allmän rättslära I 15 HP
Juridisk grundkurs för vård- och stödsamordnare 7,5 HP
Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning 15 HP
Juridisk översiktskurs 15 HP
Kontraktsrätt med ersättningsrätt 15 HP
Kontraktsrätt med ersättningsrätt 15 HP
Kredit- och obeståndsrätt 15 HP
Marknad och avtal 7,5 HP
Marknadsrätt I 15 HP
Marknadsrätt med konkurrensrätt 15 HP
Materiell företagsbeskattning 15 HP
Offentlig rätt 15 HP
Offentlig rätt 15 HP
Offentligrättslig fördjupning 15 HP
Processrätt 20 HP
Rättssystem och rättsteori 15 HP
Rättsvetenskap C 30 HP
Rättsvetenskaplig teori, metod och praktik 30 HP
Rättsvetenskapliga perspektiv i teori och metod 30 HP
Skatteförfarande och skatteprocess 7,5 HP
Skattejuridisk metodkurs I 7,5 HP
Skattejuridisk metodkurs II 7,5 HP
Skatterätt 15 HP
Skatterätt - Magisteruppsats 15 HP
Skatterätt II 15 HP
Skatterätt III 15 HP
Skatterätt med fastighetsinriktning 15 HP
Socialrätt 15 HP
Straffrätt 10 HP
Teori, metod och projekt inom skatterätten 15 HP