Nästa steg i karriären finns på Karlstads universitet