Studentintervju, Johanna Lundström, Ämneslärare: Engelska