Maria Eriksson, specialistsjuksköterska - distriktssköterska