Emma Höijer, Alumn Högskoleingenjörsprogrammet lantmäteriteknik & geografisk IT