Astrid Iderström Lidén, alumn vid idrotts- och hälsocoachprogrammet