Alumnintervju: Ellinor Kihlström, Hälsa, miljö & samhälle – kandidatprogram i folkhälsovetenskap