Nyheter

 • 2024-04-04

  Biologididaktikforskare och samhällsaktörer enade för biologisk mångfald

  Forskare vid Karlstads universitet har startat ett nytt projekt, Lära och leva med insekter, som strävar efter att inte bara öka förståelsen för våra insekter utan också att utrusta samhället med verktygen för att skydda den biologiska mångfalden. Genom ett innovativt samarbete med olika aktörer i samhället tar projektet ett stort steg mot att bevara vår planets mångfald av liv.

  - Vårt mål med projektet är att göra lärandet om insekter både roligt och engagerande samtidigt som vi aktivt arbetar för att skydda den biologiska mångfalden, säger Peter Lampert, projektledare. Vi strävar efter att göra en verklig skillnad genom samarbeten med skolor, utbildningsorganisationer, kommuner och bostadsföretag,

 • 2024-02-26

  Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande

  Forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande” studerar pedagogers uppfattning kring musik och lek i fritidshem. Ett av resultaten är att de vuxna kan behöva släppa på kontrollen och själva leka. Studien beskrivs närmare i en ny poddserie som är publicerad på Pedagog Värmland.

  Mona Persson Aronson, filosofie doktor i musikpedagogik, och Inga-Lill Emilsson, adjunkt i pedagogiskt arbete, båda Karlstads universitet, står bakom forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande”.

 • 2024-02-20

  Ny redaktör för Pedagog Värmland

  Pedagog Värmland är mötesplatsen för yrkesverksamma inom samtliga skolformer, lärarutbildare, lärarstudenter och forskare. Tobias Berger har varit redaktör ända sedan lanseringen 2013. Nu lämnar han över till Linnéa Andersson, administrativ assistent på Lärarutbildningen vid Karlstads universitet.

  – Det känns väldigt roligt att ta över som redaktör för Pedagog Värmland, säger Linnéa Andersson. Jag håller nu på med att bekanta mig med plattformen och sätta mig in i arbetsuppgifterna. Det är en viktig arena för att dela kunskap och inspireras av varandra. Bland annat finns en bloggfunktion som jag tycker är väldigt spännande, här hoppas vi på att få in ännu fler bloggare. Det har även tillkommit nya poddar, vilket också är väldigt roligt.

 • 2024-02-01

  Lärare och forskare tilldelas pris i geografi

  Sofie Nilsson, lärare på Vålbergsskolan i Karlstad och doktorand i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet, har tilldelats Kungliga Vetenskapsakademins Svenska Nationalkommitté för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, SSAG:s årliga lärarpris i geografi.

  Sofie Nilsson vinner priset med SSAG:s nominering:

 • 2024-02-01

  Blivande förskollärare behöver ökad interkulturell kompetens

  I en mer komplex och orolig värld behöver blivande förskollärare bli mer förberedda inför att undervisa kring normer som rör samtid, religion och världsbilder. Vad är deras egen världsbild kontra samhällets baserat på kunskap och vetenskap? Känner de sig inkluderade i sättet som det undervisas på förskollärarprogrammet inom det här området? En ny nationell studie ska undersöka innehåll och normer som rör religion och världsbilder i Sveriges förskollärarutbildningar.

  Forskning i svenska förskolor visar på ett behov av ökad interkulturell kompetens bland förskollärare, särskilt när det gäller vad som kallas religion- och världsbildsliteracitet, det vill säga förmågan att ha förståelse för och möta människor från olika kulturer och religioner. Samtidigt har forskning inom högre utbildning visat att det både här i Sverige och internationellt förekommer problematiska bemötanden och synsätt kopplat till etnicitet och kultur i olika lärarutbildningar.

 • 2024-01-29

  Månadens forskare – Emil Mörk

  ”Jag tyckte att det var oerhört svårt att undervisa om klimatkrisen då framtidsprognoserna ser så mörka ut. Den sorgen krockade med samhällskunskapen som ett ämne med framtidstro och optimism.” Det säger Emil Mörk, vars forskning handlar om hur samhällskunskapslärare undervisar om klimatkrisen.

Sidansvarig: Anna Hidén
Senaste uppdatering: 2024-04-12