Kurser i Omvårdnad

För sjuksköterskors självständiga yrkesutövande utgör omvårdnad kunskapsbas. Omvårdnad som vetenskaplig disciplin har ett patientnära och en klinisk förankring.
Omvårdnadsforskningen förser det praktiska omvårdnadsarbetet med evidensbaserad kunskap. Centrala begrepp i omvårdnad är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Omvårdnad har sin grund i en humanistisk människosyn.
Omvårdnad syftar till att främja hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom, bevara och återställa hälsa utifrån individers möjligheter och behov, minska lidande samt möjliggöra en värdig död.
Vid Avdelningen för omvårdnad erbjuds du kurser inom följande forskningsområde: Hälsa och livskvalitet, Vårdkvalitet och säkerhet samt Vårdmiljö och resurser. Ämnet kan vara huvudområde i kandidat - magister- och mastersexamen.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård 9 HP
Examensarbete i omvårdnad 15 HP
Grundläggande omvårdnad 30 HP
Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet 15 HP
Inkontinensvård 7,5 HP
Intensivvård i teori och praktik 18 HP
Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad 15 HP
Klinisk omvårdnad - begrepp 7,5 HP
Klinisk omvårdnad III - valbart vårdområde 7,5 HP
Kontaktsjuksköterska i cancervård 7,5 HP
Leda och utveckla operationssjukvård 7,5 HP
Leda och utveckla primärvård 7,5 HP
Omvårdnad i ett hälsoperspektiv 30 HP
Omvårdnad vid amning och komplexa amningssituationer 7,5 HP
Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd I 22,5 HP
Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd II 15 HP
Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet 30 HP
Omvårdnad vid orala symtom och tecken på ohälsa 7,5 HP
Omvårdnad vid symptom och tecken på ohälsa I 30 HP
Omvårdnad vid symptom och tecken på ohälsa II 15 HP
Perioperativ vård II 7,5 HP
Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel 15 HP
Sjukdomslära och specifik omvårdnad vid diabetes 15 HP
Triage och sjukvårdsledning inom ambulanssjukvård 6 HP
Utbildning i interventionskirurgi på hybridsal 15 HP
Utbildning i interventionskirurgi på hybridsal 15 HP
Utbildning i interventionskirurgi på hybridsal 15 HP
Vetenskaplig metod I 7,5 HP
Vetenskaplig metod II 7,5 HP
Vetenskaplig metod II 7,5 HP
Vetenskaplig metod VI: examensarbete Master 30 HP
Vetenskapliga metoder i omvårdnad 7,5 HP
Vårdinformatik för läkarsekreterare 5 HP