Kurser i Omvårdnad

För sjuksköterskors självständiga yrkesutövande utgör omvårdnad kunskapsbas. Omvårdnad som vetenskaplig disciplin har ett patientnära och en klinisk förankring.
Omvårdnadsforskningen förser det praktiska omvårdnadsarbetet med evidensbaserad kunskap. Centrala begrepp i omvårdnad är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Omvårdnad har sin grund i en humanistisk människosyn.
Omvårdnad syftar till att främja hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom, bevara och återställa hälsa utifrån individers möjligheter och behov, minska lidande samt möjliggöra en värdig död.
Vid Avdelningen för omvårdnad erbjuds du kurser inom följande forskningsområde: Hälsa och livskvalitet, Vårdkvalitet och säkerhet samt Vårdmiljö och resurser. Ämnet kan vara huvudområde i kandidat - magister- och mastersexamen.

Kurser på grundnivå

Examensarbete i omvårdnadUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG007

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
100% (Dag)
v. 35–44
Svenska
Programkurs
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP
Grundläggande klinisk omvårdnadUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG002

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
100% (Dag)
v. 35–3
Svenska
Programkurs
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
30 HP
Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnadUtbildningstillfällen

Kurskod: OMGF11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
100% (Dag)
v. 38–47
Svenska
Programkurs
Inställt
15 HP
Klinisk omvårdnad i en internationell kontextUtbildningstillfällen

Kurskod: OMGF10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
100% (Dag)
v. 50–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 19–23
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 51–2
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Omvårdnad vid akuta situationerUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG004

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
100% (Dag)
v. 40–44
Svenska
Programkurs
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 9–13
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighetUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG026

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
100% (Dag)
v. 35–3
Svenska
Programkurs
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
30 HP
Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG003

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
100% (Dag)
v. 35–8
Svenska
Programkurs
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–40
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–8
Svenska
Programkurs
37,5 HP
Omvårdnadens grund och sjuksköterskans professionUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG001

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
100% (Dag)
v. 35–3
Svenska
Programkurs
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
30 HP
Palliativ vårdUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG124

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 19–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskapUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG008

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
100% (Dag)
v. 45–3
Svenska
Programkurs
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
15 HP
Vetenskaplig metod IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: OMGC82

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
25% (Dag)
v. 35–23
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
25% (Dag)
v. 36–22
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Vetenskapliga metoder i omvårdnadUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG005

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
100% (Dag)
v. 45–49
Svenska
Programkurs
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 14–18
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 46–50
Svenska
Programkurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Akutsjukvård inom ambulanssjukvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA402

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
50% (Dag)
v. 45–3
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA403

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 4–19
Svenska
Programkurs
9 HP
Ambulanssjukvård i teori och praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA405

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
100% (Dag)
v. 35–44
Svenska
Programkurs
HT-19
Distans
50% (Dag)
v. 35–7
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–13
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
15 HP
Bedömning och vård inom ambulanssjukvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA404

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA406

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
50% (Dag)
v. 45–13
Svenska
Programkurs
HT-19
Distans
100% (Dag)
v. 45–3
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–13
Svenska
Programkurs
15 HP
Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområdeUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA312

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
50% (Dag)
v. 35–3
Svenska
Programkurs
HT-19
Distans
100% (Dag)
v. 35–44
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
15 HP
Examensarbete med inriktning mot intensivvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA503

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
25% (Dag)
v. 35–23
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
25% (Dag)
v. 36–22
Svenska
Programkurs
15 HP
Examensarbete med inriktning mot operationssjukvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA603

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
25% (Dag)
v. 35–23
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
25% (Dag)
v. 36–22
Svenska
Programkurs
15 HP
Familje-, barn- och elevhälsovårdUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA316

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
50% (Dag)
v. 35–3
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
15 HP
Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtomUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA117

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
100% (Dag)
v. 50–3
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 51–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning IUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA135

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning IIUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA110

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmetUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA318

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad, allmänmedicin och folkhälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA315

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
50% (Dag)
v. 35–3
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
15 HP
Intensivvård i teori och praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA503

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
67% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
18 HP
Intensivvårdssjuksköterskans professionUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA511

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
50% (Dag)
v. 35–3
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
15 HP
Leda och utveckla operationssjukvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA602

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
75% (Dag)
v. 18–23
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Operationssjuksköterskans professionUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA601

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Operationssjukvård i teori och praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA602

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
75% (Dag)
v. 45–17
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
75% (Dag)
v. 46–17
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Patofysiologi och farmakologiUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA511

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
25% (Dag)
v. 35–3
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
12 HP
Perioperativ vårdUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA601

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Psykisk hälsa och ohälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA126

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 19–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedelUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA317

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Sår och sårbehandling IUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA134

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
100% (Dag)
v. 50–3
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 51–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Sår och sårbehandling IIUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA135

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 19–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Triage och sjukvårdsledning inom ambulanssjukvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA404

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 16–23
Svenska
Programkurs
6 HP
Vetenskaplig metod IVUtbildningstillfällen

Kurskod: OMAD12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
25% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
VT-20
Campus
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Vetenskaplig metod V: examensarbete Magister IUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA150

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
25% (Dag)
v. 35–23
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
25% (Dag)
v. 36–22
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Vetenskaplig metod VI: examensarbete Master IIUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA194

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
25% (Dag)
v. 35–23
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
HT-20
Campus
25% (Dag)
v. 36–22
Svenska
 Fristående kurs
15 HP