Kurser i Omvårdnad

Här finner du samtliga kurser inom ämnet omvårdnad.

Kurser på grundnivå

Examensarbete i omvårdnadUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG007

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP
Grundläggande klinisk omvårdnadUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG002

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Klinisk omvårdnad i en internationell kontextUtbildningstillfällen

Kurskod: OMGF10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 51–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Omvårdnad vid akuta situationerUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG004

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–12
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighetUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG026

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG003

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–39
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–8
Svenska
Programkurs
37,5 HP
Omvårdnadens grund och sjuksköterskans professionUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG001

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Palliativ vårdUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG124

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Psykisk hälsa och ohälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG125

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Sjuksköterskans profession och ansvar, omvårdnadens grunder och medicinsk vetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG111

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskapUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG008

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Vetenskaplig metod III, examensarbete på grundnivå Utbildningstillfällen

Kurskod: OMGC90

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Vetenskapliga metoder i omvårdnadUtbildningstillfällen

Kurskod: OMG005

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–17
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–50
Svenska
Programkurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Akutsjukvård inom ambulanssjukvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA402

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA403

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 11–22
Svenska
Programkurs
9 HP
Ambulanssjukvård i teori och praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA408

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP
Bedömning och vård inom ambulanssjukvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA407

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA416

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområdeUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA322

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Examensarbete med inriktning mot intensivvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA513

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 7–16
Svenska
Programkurs
15 HP
Examensarbete med inriktning mot operationssjukvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA613

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–50
Svenska
Programkurs
15 HP
Familje-, barn- och elevhälsovårdUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA326

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning IUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA135

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 38–47
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning IIUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA110

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Hantering av symtom och symtomklusterUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA118

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 51–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmetUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA318

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
15 HP
Hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad, allmänmedicin och folkhälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA315

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Intensivvård i teori och praktik IUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA512

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–51
Svenska
Programkurs
9 HP
Intensivvård i teori och praktik IIUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA513

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 17–22
Svenska
Programkurs
9 HP
Intensivvårdssjuksköterskans professionUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA512

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–7
Svenska
Programkurs
15 HP
Operationssjuksköterskans ansvar och kompetens inom perioperativ vårdUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA621

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
15 HP
Palliativ vårdUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA125

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Patofysiologi och farmakologiUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA511

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–7
Svenska
Programkurs
12 HP
Psykisk hälsa och ohälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA126

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedelUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA317

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Sår och sårbehandling IUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA134

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 51–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Sår och sårbehandling IIUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA135

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Teori och praktik i grundläggande operationssjukvård inom perioperativ vård Utbildningstillfällen

Kurskod: KMA621

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 15–19
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Teori och praktik i specialiserad operationssjukvård inom perioperativ vård med inriktning mot teamarbete och ledarskapUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA612

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
Inställt
HT-24
Distans  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Triage och sjukvårdsledning inom ambulanssjukvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: KMA404

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–10
Svenska
Programkurs
6 HP
Vetenskaplig metod V: examensarbete Magister IUtbildningstillfällen

Kurskod: OMA150

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP