Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik