Markus Rinio, professor i förnybar energi, inriktning solcellsteknik 2013