Anders Nilsson, professor i sötvattensekologi 2013