Henrik Örnebring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap 2013