Håkan Gustafsson, professor i allmän rättslära 2014