Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete 2014