Per Kristensson, professor i konsumentpsykologi och innovation 2012