Sven-David Sandström, hedersdoktor vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2015