Olav Thon, hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2013