Katie Eriksson, hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2013