Nyhetsarkiv

2015-04-28
Vid ett lunchseminarium den 28 April presenterade John Sören Pettersson en litteraturgenomgång av honom och Malin Wik och sina slutsatser om varför Ozlab-konceptet har överlevt i 15 år till skillnad från alla andra liknande prototypingsystem som fallit ur bruk efter bara några år. The Wizard-of-Oz method has been around for decades, allowing researchers and practitioners to conduct prototyping without programming.
2015-04-28
Vid ett lunchseminarium den 28 April presenterade John Sören Pettersson en litteraturgenomgång av honom och Malin Wik och sina slutsatser om varför Ozlab-konceptet har överlevt i 15 år till skillnad från alla andra liknande prototypingsystem som fallit ur bruk efter bara några år. The Wizard-of-Oz method has been around for decades, allowing researchers and practitioners to conduct prototyping without programming.
2015-04-28
27-29 maj står Datavetenskap vid Karlstads universitet som värd för två årligen återkommande nationella forskningsworkshopar inom radio- och datakommunikation – Swe-CTW, Swedish Communication Technologies Workshop och SNCNW, Swedish National Computer Networking Workshop. - De här workshoparna har arrangerats runt om i Sverige sedan början av 2000-talet och nu har turen kommit till Datavetenskap vid Karlstads universitet att stå som värd, berättar Karl-Johan Grin
2015-04-28
27-29 maj står Datavetenskap vid Karlstads universitet som värd för två årligen återkommande nationella forskningsworkshopar inom radio- och datakommunikation – Swe-CTW, Swedish Communication Technologies Workshop och SNCNW, Swedish National Computer Networking Workshop. - De här workshoparna har arrangerats runt om i Sverige sedan början av 2000-talet och nu har turen kommit till Datavetenskap vid Karlstads universitet att stå som värd, berättar Karl-Johan Grin
2015-04-28
I slutet av året presenteras nya Pisaresultat. I Sverige handlar kampen om hur kunskapsresultaten ska höjas, i Finland om hur man ska behålla det goda resultatet. - Den svenska skolan är mycket bättre än sitt rykte.
2015-04-28
I slutet av året presenteras nya Pisaresultat. I Sverige handlar kampen om hur kunskapsresultaten ska höjas, i Finland om hur man ska behålla det goda resultatet. - Den svenska skolan är mycket bättre än sitt rykte.
2015-04-27
Under DigIT Värmland 2015 hålls 40 seminarier uppdelade i åtta olika spår. Däribland pratar Karlstads universitet om anonymitet på nätet och hotet från snokarnoder i Tor-nätverket, datorn som pedagogiskt verktyg i matematikundervisningen och bättre nätverksprestanda - inte mer bandbredd! DigIT Värmland arrangeras för första gången den 29 april och Karlstads universitet är med som medarrangörer.
2015-04-27
Under DigIT Värmland 2015 hålls 40 seminarier uppdelade i åtta olika spår. Däribland pratar Karlstads universitet om anonymitet på nätet och hotet från snokarnoder i Tor-nätverket, datorn som pedagogiskt verktyg i matematikundervisningen och bättre nätverksprestanda - inte mer bandbredd! DigIT Värmland arrangeras för första gången den 29 april och Karlstads universitet är med som medarrangörer.
2015-04-27
27-29 maj står Datavetenskap vid Karlstads universitet som värd för två årligen återkommande nationella forskningsworkshopar inom radio- och datakommunikation - Swe-CTW, Swedish Communication Technologies Workshop och SNCNW, Swedish National Computer Networking Workshop. - De här workshoparna har arrangerats runt om i Sverige sedan början av 2000-talet och nu har turen kommit till Datavetenskap vid Karlstads universitet att stå som värd, berättar Karl-Johan Grinnemo, lekt
2015-04-27
27-29 maj står Datavetenskap vid Karlstads universitet som värd för två årligen återkommande nationella forskningsworkshopar inom radio- och datakommunikation - Swe-CTW, Swedish Communication Technologies Workshop och SNCNW, Swedish National Computer Networking Workshop. - De här workshoparna har arrangerats runt om i Sverige sedan början av 2000-talet och nu har turen kommit till Datavetenskap vid Karlstads universitet att stå som värd, berättar Karl-Johan Grinnemo, lekt
2015-04-27
Den 28-29 januari 2016 står Karlstads universitet som värd för Matematikbiennalen. Nu finns möjligheten att skicka in förslag på bidrag till föreläsning/workshop, idéutställning eller till inslag under det nya initiativet ”Kollegor emellan”. Matematik – En förunderlig resa Sedan 1980 har Matematikbiennalen varit en mötesplats för bland annat lärare, skolledare, forskare, lärarutbildare och andra matematikintresserade.
2015-04-27
Den 28-29 januari 2016 står Karlstads universitet som värd för Matematikbiennalen. Nu finns möjligheten att skicka in förslag på bidrag till föreläsning/workshop, idéutställning eller till inslag under det nya initiativet ”Kollegor emellan”. Matematik – En förunderlig resa Sedan 1980 har Matematikbiennalen varit en mötesplats för bland annat lärare, skolledare, forskare, lärarutbildare och andra matematikintresserade.
2015-04-27
Den 28-29 januari 2016 står Karlstads universitet som värd för Matematikbiennalen. Nu finns möjligheten att skicka in förslag på bidrag till föreläsning/workshop, idéutställning eller till inslag under det nya initiativet ”Kollegor emellan”. Matematik – En förunderlig resa Sedan 1980 har Matematikbiennalen varit en mötesplats för bland annat lärare, skolledare, forskare, lärarutbildare och andra matematikintresserade.
2015-04-25
Fredagen den 24 april försvarade Erik Persson (till vänster i bilden) sin licentiatavhandling med titeln Flood Warnings in a Risk Management, A Case of Swedish Municipalities. Opponent var professor Giuliano Di Baldassarre, Hydrologi, från Institutionen för Geovetenskaper vid Uppsala universitet. Erik Persson är en av Klimat & Säkerhets doktorander inom CNDS-samarbetet. Länk till Eriks avhandling i DiVA
2015-04-25
Fredagen den 24 april försvarade Erik Persson (till vänster i bilden) sin licentiatavhandling med titeln Flood Warnings in a Risk Management, A Case of Swedish Municipalities. Opponent var professor Giuliano Di Baldassarre, Hydrologi, från Institutionen för Geovetenskaper vid Uppsala universitet. Erik Persson är en av Klimat & Säkerhets doktorander inom CNDS-samarbetet. Länk till Eriks avhandling i DiVA
2015-04-24
Under perioden 20-24 april har Kerstin Siakas, Professor vid Alexander Tekniska Utbildningsinstitut, Thessaloniki, Grekland, besökt informatik. Besöket genomfördes inom ramen för Erasmus+. Under sin vistelse deltog Kerstin i ett antal undervisningsrelaterade aktiviteter såsom handledning av kandidatuppsatsstudenter och genomförde föreläsning i kurserna "Affärssystem II: utvecklingsmodeller" och "Business by web and web analytics".
2015-04-24
I dag är källkod- och versionshantering en del av en utvecklares vardag och den kompetensen kan spela en stor roll när IT-studenter söker sina första jobb. Det budskapet skickades med de cirka 70 IT-studenter som besökte snitslunchen som iBiz Solutions stod som värd för. - Under de senaste 15 åren har det hänt mycket inom källkod- och versionshantering i IT-branschen, berättade Caj Rollny, konsultchef på iBiz Solutions.
2015-04-24
I dag är källkod- och versionshantering en del av en utvecklares vardag och den kompetensen kan spela en stor roll när IT-studenter söker sina första jobb. Det budskapet skickades med de cirka 70 IT-studenter som besökte snitslunchen som iBiz Solutions stod som värd för. - Under de senaste 15 åren har det hänt mycket inom källkod- och versionshantering i IT-branschen, berättade Caj Rollny, konsultchef på iBiz Solutions.
2015-04-24
Största databasen inom sociologi och närliggande ämnen SocINDEX offers coverage from all subdisciplines of sociology, including abortion, anthropology, criminology, criminal justice, cultural sociology, demography, economic development, ethnic & racial studies, gender studies, marriage & family, politics, religion, rural sociology, social psychology, social structure, social work, sociological theory, sociology of education, substance abuse, urban studies, violenc