Nyhetsarkiv för Crs

2024-06-10
Det pågår en omställning från tillväxt till hållbar utveckling i svenska regioner, men effekterna är begränsade. Anledningen? Hållbarhetsarbetet har hittills främst handlat om kunskap och metoder snarare än åtgärder för konkreta effekter.
2024-06-07
Sveriges och Värmlands energiproduktion och energikonsumtion behöver ställas om och i detta sammanhang har begreppet energigemenskaper kommit upp på agendan.
2024-05-17
Forskarskolan om hållbar samhällsförändring anordnade en övning där doktorander fick presentera och försvara sin avhandling. Det blev en uppskattad övning inför disputationen. – Övningen gick till så att varje doktorand fick presentera sitt projekt och sina slutsatser på 15 minuter och därefter svara på frågor från publiken, som agerade betygsnämnd, under ytterligare 15 minuter, säger Annika Jonsson, föreståndare för forskarskolan.
2024-04-24
Sofia Hallerbäck är en engagerad doktorand som har ägnat mycket tid åt att förstå och skydda våra ekosystem. Med en bakgrund som civilingenjör inom ekosystemteknik och som konsult inom dagvattenhantering och vattenförvaltning i kommunen fick hon en förståelse för de utmaningar som våra vattenresurser står inför. - För mig startade intresset för risk- och miljöfrågor med ett engagemang för global rättvisa och rättvis handel.
2024-01-03
Boken ”Matarvets trådar – från antik fisksås till svenskt fredagsmys” har utsetts till 2023 års vinnare av Måltidsakademiens biblioteksstiftelses pris i kategorin Historisk måltidslitteratur.
2023-12-13
Hur påverkar vårt agerande idag framtida generationer? Vilken effekt får det om vi tänker inte bara 50 eller 100, utan miljoner år framåt? Och vilken roll spelar historien för att skapa en hållbar framtid?
2023-11-30
Dubai är värd för den årliga konferensen för parterna COP 28 inom FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) som startar idag. Uppmärksamheten riktas nu mot de viktiga stegen inför evenemanget. Avit Bhowmik, lektor i risk- och miljö, blickar tillbaka på det första av två möten som leder upp till COP, nämligen mötet för de underordnade organen (SB) i Bonn. Det första mötet hålls i maj eller juni och alltid i Bonn, Tyskland, där sekretariatet för UNFCCC finns.
2023-10-09
Vad gjorde grisen till sjöss och vad har Pommac för koppling till frikyrklighet? Den tvärvetenskapliga antologin Matarvets trådar: Från antik fisksås till svenskt fredagsmys bjuder på ett generöst smörgåsbord med exempel på mat som kulturarv. I boken tas läsaren med på en måltidshistorisk tur med allt från nedslag i antiken och medeltiden till håvfiske i Tornedalen, fredagsmys, husmorsskolor, prinsesstårtor, kålrötter, läskeblask och saft.
2023-10-03
Tid är en viktig aspekt när vi vill förstå de processer som gör samhällen hållbara såväl som ohållbara. Med fokus på olika tidsperspektiv som kan ha betydelse för hållbar omställning bjuder CRS, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, in till symposiet Hållbarhetens temporalitet.
2023-08-23

Nu SURRar det på Kau

Nyheter » 2023-08-23
Från slutet av augusti till slutet av september kommer Pollinera Sveriges utställning SURR att visas mellan biblioteket och Solsta Inns huvudentré. Utställningen visar pollinatörer i fantastiska närbilder och ger inspiration till hur man kan främja mångfalden av insekter i sin egen trädgård. Pollinatörer spelar en avgörande roll för upprätthållandet av biologisk mångfald på vår planet.
2023-04-11
Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas - finansierar fem forskarskolor inom hållbart samhällsbyggande. Karlstads universitet samarbetar med Örebro Universitet i en av dem. Forskarskolan Att planera för vattenutmaningar i det hållbara samhällsbyggandet (Watch) är en mång- och transdisciplinär forskarskola för sju doktorander i ämnena biologi, kemi, kulturgeografi, risk- och miljöstudier, sociologi och statskunskap.
2023-03-21

Klimatarbete av alla, för alla

Nyheter » 2023-03-21
Den senaste IPCC-rapporten om klimatförändringar betonar vikten av att alla aktörer, oavsett om de är statliga eller inte, bidrar till kampen mot klimatförändringarna.
2023-03-07
Betande kossor på en grön äng under blå himmel. Välmående grisar som bökar i dyngan. Kycklingar i vårsolen. Vi omges av romantiska bilder och berättelser om hur djur hålls för att bli mat. Men i verkligheten är det både svårt och komplicerat att få ihop en etisk djurhållning med ekonomi och praktiska begränsningar. I sin avhandling ”Hur blir djur mat?
2023-01-13
1962 beslutade riksdagen att införa en nioårig enhetsskola, grundskolan. Det var kommunerna som skulle ansvara för genomförandet. I avhandlingen Olika vägar till enhetlig skola?: En studie av grundskolans etablering på kommunal nivå, 1950-1968, har Åsa Melin undersökt vad det var som påverkade hur det statliga beslutet genomfördes i kommunerna. Åren 1950-1968 är en tid av stora förändringar i det svenska samhället.
2023-01-09

Intryck från COP27

Nyheter » 2023-01-09
Klimatkonferensen COP27 ägde rum 6-18 november 2022 i Sharm el Sheik, Egypten. Avit Bhowmik, forskningsledare för CRS och forskare i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet, var en av deltagarna. På vilket sätt deltog du i COP27? - Jag var en del av ett internationellt team med forskare och praktiker som lanserade ett nytt projekt "The Climate Long Game" på Climate Action Hub-paviljongen på COP27.
2022-12-21
"I samma landskap: … men ändå åtskilda. Sociala skillnader och socialt engagemang i Värmland". Så löd rubriken för höstens tredje seminarium i serien ”I samma landskap” som arrangerades av Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, (CRS), tillsammans med Region Värmland och Länsstyrelsen. Intressanta siffror och undersökningsresultat varvades med berättelser från två verksamheter ute i länet som på olika sätt jobbar med att skapa socialt engagemang.
2022-12-08
Skogen. En källa till inkomst, en plats för återhämtning, en promenadslinga, ett älgpass, ett svampställe, en livsmiljö - och en möjlighet för samhället att ställa om till en grön bioekonomi. Den svenska skogen är i fokus för en rad intressenter; skogsägare, natur- och kulturvårdsintressen, energiproducenter, papper-och massaindustrin och EU. Inte sällan står intressen mot varandra.
2022-10-10
Vems plats är Värmland? Vilka bilder sprids? Och vilka perspektiv får utrymme? De frågorna pratade Lotta Braunerhielm, filosofie doktor i kulturgeografi, om vid det första seminariet i en serie om tre under hösten. Mötesserien är ett samarbete mellan Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, CRS, vid Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Värmland och Region Värmland.
2022-09-30
Smaka på Värmland och Krisberedskapsveckan med fokus på mat och självförsörjning har gett värmlänningarna en god inblick i allt som landskapet har att erbjuda vad gäller mat som produceras nära och hållbart. De småskaliga jordbruken är också viktiga för biologisk mångfald, en etisk och hållbar djurhållning och för att bevara och föra vidare ett viktigt historiskt arv.
2022-06-21
Sverige har störst skogsareal av alla EU-länder och debatten om skogen har varit intensiv under de senaste åren. Ofta används argument som utgår från forskning. I den nya antologin ”Skogens värden – forskares reflektioner”, ger 96 forskare sin syn på skogens värden i populärvetenskapliga texter utifrån olika teman. De medverkande forskarna i antologin representerar ett drygt 20-tal olika lärosäten, organisationer och företag och en mängd olika ämnesområden.