Ny professor och hedersdoktor knutna till Ingesund

 2022-11-01