Leif Stinnerbom, hedersdoktor vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap