Första kullen jurister examinerade från Handelshögskolan

 2022-01-20