Christina Ullenius tilldelas Karlstads universitets hedersmedalj

 2021-12-01