Kunskapsgatan är en oändlig gata där kunskapen ständigt utvecklas. Därför är Kunskapsgatans symbol ett möbiusband. Vårens veckor på Kunskapsgatan blir vecka 7 och vecka 17.

Kunskapsgatan vill bli ett science center för hela Värmland och syftet är att inspirera ungas intresse för teknik - och naturvetenskap. Aktiviteterna kopplas till aktuell forskning och varieras efter teman i samverkan med skolor.

Sedan Kunskapsgatan öppnade hösten 2011 har vi haft cirka 10 000 besökare! Det är glädjande att intresset att besöka oss är så stort. Vi har numera sex olika teman. Under 2017 satsar vi särskilt på våra populära teman om Rymden och Kriminalteknik.

På temat "Kriminalteknik för nybörjare" får eleverna möta en brottsplats där en stöld har skett.
De får öva sig i hur man tar upp fingeravtryck och sedan samla in olika ledtrådar som finns på platsen.
Med hjälp av ett dataspel ska eleverna sedan med logiska slutsatser komma fram till vem som är den skyldige.
Temat handlar mycket om logik och att dra slutsatser samt hur man gör en systematisk undersökning.

Vecka 7
Måndag kl 12.30-14.30 BOKAD
Tisdag kl 9.30-11.30 och 12.30-14.30 Rymdtema ELLER Kriminalteknik för nybörjare
Onsdag kl 9.30-11.30 och 12.30-14.30 BOKAD
Torsdag kl 9.30-11.30 och 12.30-14.30 Kriminalteknik för nybörjare
Fredag kl 9.30-11.30 Kriminalteknik för nybörjare

Vecka 17
Måndag kl 12.30-14.30  BOKAD
Tisdag kl 9.30-11.30 BOKAD
Tisdag kl 12.30-14.30 Rymdtema ELLER Kriminalteknik för nybörjare
Onsdag kl 9.30-11.30 Rymdtema
Onsdag kl 12.30-14.30 Rymdtema BOKAD
Torsdag kl 9.30-11.30 och 12.30-14.30 Kriminalteknik med DNA- och droganalyser
Fredag kl 9.30-11.30 Kriminalteknik med DNA- och droganalyser

Klimattemat bokas direkt via Sofie Buskqvist och där gäller tid efter överenskommelse.

Välkomna!