Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9, 7.5 hp