Riskvandring i Karlstad - från kris till hållbarhet