Möt en forskare (via Zoom): Om digitaliseringen och skolan - begreppet, förståelsen, görandet