KVG:s Högre seminarier #5 - Skapa historia, göra design