KVG:S HÖGRE SEMINARIER # 5 SKAPA HISTORIA, GÖRA DESIGN