Medarbetare

Sökresultat

146 resultat hittades

Anders Ackfeldt Timavlönad
Christer Ahlberger Gästprofessor
Idris Ahmedi Universitetslektor, programledare
Helen Alm Adjunkt
Peter Almerud Gästlärare
Khabat Amin Industridoktorand
Ragnar Andersson Senior professor
Tomas Appelqvist Universitetslektor
Hans Axelsson Adjunkt
Stefan Backius För masterprogrammet i historia, universitetslektor, studierektor, programledare
Daniel Bergh Universitetslektor, docent
Helén Bergman Timanställd
Avit Bhowmik Universitetslektor
Gabriel Bladh Professor
Sara Blank Universitetsadjunkt
Barbara Blumenthal Utredare, universitetsadjunkt
Tove Bodland Doktorand
Carl Bonander Universitetslektor, docent
Anders Broman Universitetslektor, proprefekt
Marcus Börjesson Gästlärare
Vanja Carlsson Postdoktor
Olivia Cejvan Timlärare
Ervik Cejvan Timavlönad
Otfried Czaika Gästprofessor