Employees

Search results

141 results found

Anders Ackfeldt Timlärare
Idris Ahmedi Universitetslektor, programledare
Maria Alakangas Fakultetsadministratör, prefektstöd
Hanna Alenius Timlärare
Khabat Amin Industridoktorand
Tomas Appelqvist Universitetslektor
Christofer Axelsson Lärare adjungerad, universitetsadjunkt
Stefan Backius För masterprogrammet i historia, programledare, universitetslektor
Caroline Bhowmik Projektassistent forskning
Avit Bhowmik Universitetslektor
Ruth Björkholm Universitetsadjunkt
Gabriel Bladh Professor
Sara Blanck Universitetsadjunkt
Barbara Blumenthal Universitetsadjunkt, utredare
Tove Bodland Doktorand
Carl Bonander Gästforskare
Anders Broman Proprefekt, universitetslektor
Ervik Cejvan Handledare
Åsa Davidsson Doktorand