Employees

Search results

141 results found

Christer Ahlberger Gästprofessor
Idris Ahmedi Universitetsadjunkt
Helen Alm Adjunkt
Peter Almerud Timlärare
Khabat Amin Industridoktorand
Ragnar Andersson Senior professor
Tomas Appelqvist Universitetslektor
Stefan Backius Universitetslektor, studierektor, för masterprogrammet i historia
Daniel Bergh Universitetslektor
Avit Kumar Bhowmik Universitetslektor
Gabriel Bladh Professor
Sara Blank Universitetsadjunkt
Barbara Blumenthal Utredare, universitetsadjunkt
Tove Bodland Doktorand
Carl Bonander Universitetslektor, docent
Anders Broman Universitetslektor, proprefekt
Marcus Börjesson Företagsdoktorand, adjunkt
Otfried Czaika Gästprofessor
Sören Dalevi Forskare, universitetslektor
Åsa Davidsson Doktorand
Hanna Enefalk Universitetslektor, docent
Liselotte Englund Universitetslektor, prefekt
Christine Ericsson Universitetsadjunkt
Lina M Eriksson Universitetsadjunkt