Medarbetare

Sökresultat

36 resultat hittades

Khabat Amin Industridoktorand
Ragnar Andersson Senior professor
Avit Kumar Bhowmik Universitetslektor
Barbara Blumenthal Utredare, universitetsadjunkt
Tove Bodland Doktorand
Carl Bonander Universitetslektor, docent
Åsa Davidsson Doktorand
Liselotte Englund Universitetslektor, prefekt
Henric Ernstson Adjunkt
Tonje Grahn Universitetslektor, studierektor
Kristin Gustafsson Universitetsadjunkt, programledare miljö och säkerhet
Johanna Gustavsson Universitetsadjunkt
Max Hansson Universitetsadjunkt, utbildningskoordinator
Beatrice Hedelin Universitetslektor
Jennifer Hobbins Timlärare
Robin Holmberg Doktorand
Hilde Ibsen Universitetslektor
Anders Jonsson Gästforskare
Mikael Karlsson Universitetslektor
Jenni Koivisto Universitetsadjunkt
Syed Moniruzzaman Universitetslektor
Finn Nilson Universitetslektor, docent, föreståndare
Lars Nyberg Professor, ämnesföreträdare, forskningsledare