Medarbetare

Sökresultat

26 resultat hittades

Christer Ahlberger Gästprofessor
Stefan Backius För masterprogrammet i historia, universitetslektor, studierektor, programledare
Hanna Enefalk Universitetslektor, docent
Anders Forsell Universitetslektor
Ulrik Holmberg Projektmedarbetare, doktorand
Hans Hulling Doktorand
Ellinor Klockare Projektassistent, forskning, fakultetsadministratör
Ola Lindholm Lärare
Åsa Melin Doktorand, ledamot
Kristin Mikalsen Doktorand
Kenneth Nordgren Forskare, professor
Peter Olausson Universitetslektor
Hans Olofsson Universitetsadjunkt, doktorand
Karl-Johan Ottosson Universitetsadjunkt
Johan Samuelsson Forskare, universitetslektor, docent
Kenneth Sandelin Timlärare
Bengt Schüllerqvist Professor emeritus
Martin Stolare Forskare, professor
Mikael Svanberg Universitetslektor, lärarrepresentant
Rebecca Svärd Universitetsadjunkt
Annica Säwström Fakultetsadministratör
Sofi Vedin Doktorand
Joakim Wendell Doktorand
Karolina Wiell Lärare