Employees

Search results

27 results found

Christofer Axelsson Universitetsadjunkt
Stefan Backius För masterprogrammet i historia, universitetslektor, studierektor, programledare
Hanna Enefalk Universitetslektor, docent
Anders Forsell Universitetslektor
KG Hammarlund Handledare
Carl Holmberg Lektor
Ulrik Holmberg Doktorand
Maria Å Johansson Doktorand
Maria Jonsson Lärare
Åsa Melin Universitetsadjunkt
Kristin Mikalsen Doktorand
Davor Mujezinovic Postdoktor
Kenneth Nordgren Forskare, professor
Peter Olausson Universitetslektor
Karl-Johan Ottosson Universitetsadjunkt
Nathalie Popa Post doc
Sofia Röjder Fakultetsadministratör
Johan Samuelsson Forskare, professor
Bengt Schüllerqvist Professor emeritus
Martin Stolare Forskare, professor
Mikael Svanberg Lärarrepresentant, universitetslektor
Rebecca Svärd Universitetsadjunkt
Sofi Vedin Doktorand