Viktiga Bud

  • Framflyttning av förändringar i Zoom
  • Tillfällig rutin för beställning och utlämning av KAU-kort/New temporary route for orders of KAU card
  • Begränsad service från biblioteket/Limited service at the library