Kalendarium

Välkomna på "Brown-bag-seminarium" på temat VR i väljarbeteende och statistisk semantik. Det är ett lunchseminarium som arrangeras gemensamt av statsvetenskap och CTF där Annika Fredén, Karlstads universitet och Sverker Sikström, Lunds universitet, kommer att presentera och diskutera ett första resultat från valrörelsedata, men också metod och idé med sitt VR-projekt om väljarbeteende och statistisk semantik.  Titel: VR i väljarbeteende och statistisk semantik Datum: 19 marsTid: 12.00-13.00  Pl
Forskarskolan management och IT, MIT, anordnar konferenser två gånger per läsår där doktorander, handledare, alumner och ledningsgruppens medlemmar deltar. Den 26 – 28 mars hålls MIT:s vårkonferens på Karlstads universitet. MIT är en nationell forskarskola och arena för att utforska IT-relaterade fenomen som genomsyrar flera discipliner inom området management och IT. Det är en samverkan mellan tolv lärosäten och en av de sexton nationella forskarskolor som gavs stöd i 2000 års forskningspropos
Welcome to seminar on qualitative analysis with Per Skålén. Per will share some experiences about how to go from qualitative data to generating a theoretical contribution. The seminar will be characterized by discussions and mutual sharing of experiences about this challenging but important research process. Title: From data to theoretical contribution in qualitative research Date: April, 3 Time: 13.00 - 15.00 Place: 11A316 Welcome!
Higher research seminar on Gender and Management  "Markets, Masculinity and Entrepreneurship"  April 10th, 13.00- 16.00, room 11A316, CTF, Karlstad University  Welcome to a multidisciplinary seminar on emerging issues of gender, power, feminism and masculinity in reference to management issues, and in particular entrepreneurship and marketing.  The seminar will start with an introductory speech by Dr.
Higher research seminar on Gender and Management  "Markets, Masculinity and Entrepreneurship"  April 10th, 13.00- 16.00, room 11A316, CTF, Karlstad University  Welcome to a multidisciplinary seminar on emerging issues of gender, power, feminism and masculinity in reference to management issues, and in particular entrepreneurship and marketing.  The seminar will start with an introductory speech by Dr.
The 16th International Research Symposium on Advancing Service Research and Practice Since 1988, the QUIS symposium brings together the best interdisciplinary academic research and management practices in a forum to advance the study of service as a field. We welcome established topics in service research as well as newer topics. QUIS16 will be held June 10-13, 2019 in Karlstad, Sweden. A Best Paper Award will be presented during the conference.
Prenumerera på Kalendarium