Kalendarium

Welcome to Josina Vink's Final Seminar Title: In/visible: Expanding the Understanding of (Service) Design"Time: 13:15-15:00Place: 11A316 Opponent: Professor Elina Jaakkola, University of Turku     
Välkommen till Sofia Molanders slutseminarium Titel: Market orientation in public transportTid: Den 5 februari, kl.
Välkommen till Frida Skarins mellanlägesseminarium Titel: Behavior Change For Life: Vital factors when aiming for sustained behavior change through participation in interventions Tid: 5 februari, kl. 10.00-12.00 Plats: 11A316 Opponent: Professor Magnus Lindwall, Göteborgs universitet  
Välkommen till Johan Högbergs mellanlägesseminarium Titel: Gameful experiences: the not so painful road to gainful behavior Tid: 15 februari, kl. 10.00-12.00 Plats: 11A316 Opponent: Docent Lars-Olof Johansson, Göteborgs universitet  
Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi, vid Stockholmsuniversitet är känd för sin  tvärvetenskapliga forskning om arbete, organisation och makt. Den 12 mars besöker han Karlstads universitet för att gästföreläsa.   Upplysningar Per Skålén Telefon: 054-700 21 12 E-post: per.skalen@kau.se När: Tisdag, 12 mars Klockan: 13.15-15.00 Vart: 11D227
The 16th International Research Symposium on Advancing Service Research and Practice Since 1988, the QUIS symposium brings together the best interdisciplinary academic research and management practices in a forum to advance the study of service as a field. We welcome established topics in service research as well as newer topics. QUIS16 will be held June 10-13, 2019 in Karlstad, Sweden. A Best Paper Award will be presented during the conference.
Prenumerera på Kalendarium