Kurser i Nationalekonomi

Nationalekonomi är studiet av hur samhällets resurser används, eller fördelas mellan olika aktiviteter.
Resursfördelningen sker via marknader för varor och tjänster, inklusive arbetskrafts- och kapitalmarknader. Oftast fungerar dessa marknader väl, men inte alltid, lågkonjukturer som leder till arbetslöshet är ett sådant exempel. I sådana situationer kan åtgärder av regering och riksdag, och offentliga myndigheter som Riksbanken, vara en lösning till de uppkomna problemen.
I nationalekonomi studeras orsakerna till arbetslöshet, inflation och skuldkriser, och olika ekonomiska-politiska åtgärder för att lösa sådana problem. Detta faller inom vad som kallas för makroekonomi, där även studiet av förutsättningar för långsiktigt uthållig ekonomisk tillväxt ingår. Inom det andra huvudområdet, mikroekonomi, studeras enskilda marknader och hur bra eller dåligt dessa fungerar, samt potentiella lösningar till uppkomna problem. Exempel är här hur miljöproblem bör lösas för att hitta en bra avvägning mellan människors önskan om en ren natur och behovet av ekonomisk utveckling och arbetstillfällen.

Kurser på grundnivå

Arbetsmarknadens ekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGB21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 19–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Arbetsmarknadens ekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGC25

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
EkonometriUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGB22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ekonomisk tillväxt/MakroekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGC15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–12
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Examensarbete - högskoleexamenUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGB26

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Finansiella marknader, risk och försäkringUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGB19

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Företagets finansiering och styrningUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGC48

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–12
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 9–13
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Genus och rationalitetUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGB17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Industriell organisation och konkurrensstrategiUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGB24

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Internationell handelsteoriUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGB15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Internationell makroekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGC22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Kausal inferensUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGC51

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Kvantitativa metoder för finansiell ekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGC50

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
MakroekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGB14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–17
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Makroekonomi, globalisering och tillväxtUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGA11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
15 HP
Mikroekonomi och internationell handelUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGA10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
15 HP
Mikroekonomi och kvantitativa metoderUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGB25

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
15 HP
Miljö- och naturresursekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGB20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–17
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–18
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
NationalekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Nationalekonomi - fortsättningskursUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGB01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
30 HP
Nationalekonomi - KandidatuppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGC04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
15 HP
Nationalekonomi för fastighetsekonomerUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGA18

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–8
Svenska
Programkurs
9 HP
Nationalekonomi för Pol. KandUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGA07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGA02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Nationalekonomi, praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGC24

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Offentlig ekonomi och politikUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGB23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–8
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
PortföljvalUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGC18

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–8
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Public ChoiceUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGB16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–50
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Riskhantering i finansiella företagUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGC49

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Tillämpad ekonometriUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGC16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Vetenskapliga metoder i nationalekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: NEGC47

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
15 HP

Kurser på avancerad nivå

BeteendeekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: NEAD26

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ekonomisk tillväxt/MakroekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: NEAD16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–12
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 9–13
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ekonomisk utvärderingsmetodUtbildningstillfällen

Kurskod: NEAD27

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Internationell makroekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: NEAD15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Nationalekonomi - Examensarbete civilekonomUtbildningstillfällen

Kurskod: NEAD08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
30 HP
Nationalekonomi - MagisteruppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: NEAD07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
15 HP
Tillämpad ekonometriUtbildningstillfällen

Kurskod: NEAD17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP